40 zł wsparcia dla osób goszczących uchodźców. Wzór wniosku o świadczenie, gdzie je składać?

Must read

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie – rekompensatę kosztów z tego tytułu. To 40 złotych dziennie za osobę. Jak i gdzie można składać wnioski?

  • O świadczenie, za pośrednictwem samorządów, mogą się starać m.in osoby fizyczne, które przyjęły po 24 lutego uchodźców pod swój dach.
  • Podstawa do wypłacenia świadczenia jest stosowny wniosek. Gminy mają miesiąc na jego rozpatrzenie.
  • W dużych miastach obsługa wniosku zajmują się centra świadczeń lub wyznaczone jednostki, w mniejszych same urzędy. Wniosek można też przesłać za pośrednictwem e-PUAP.

Zgodnie ze specustawą świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Chodzi o tych, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP. Świadczenie musi być poprzedzone złożeniem wniosku.

40 zł na dzień – dla kogo i za co?

Rozporządzenie rady ministrów określiło maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– Zgodnie z ustawa jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są forma rekompensaty dla tych osób, które przyjmują Ukraińców u siebie. Nie ma tutaj żadnych zasad co do tego, na co te pieniądze maja być przeznaczone. To są pieniądze, które są dyspozycji osób które goszczą Ukraińców – tłumaczy Jan Żądło, dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń. – Nie mamy możliwości weryfikowania, i nawet nie ma takiej podstawy, żebyśmy weryfikowali, na co te pieniądze są wydane – dodaje.

O świadczenie, za pośrednictwem samorządów, mogą się starać więc także osoby fizyczne, które przyjęły po 24 lutego uchodźców pod swój dach. Świadczenie to wypłacane będzie wstecz (z dołu, za ubiegłe dni) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

– Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni – wyjaśniła w rozmowie z PAP rzeczniczka łódzkiego MOPS-u Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Podstawa do wypłacenia świadczenia jest stosowny wniosek. Jego wzór określiło Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

[Treść rozporządzenia oraz formularz wniosku wraz z załącznikiem – kartą osoby przyjętej do zakwaterowania – zamieszczamy poniżej w dziale Multimedia]

Przy składaniu wniosków wymagane są imię i nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach wrocławian. Nie jest wymagany podpis obywatela Ukrainy , który skorzystał z gościnności (sporo z tych osób udało się już bowiem w dalszą drogę). Na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin. 

Samorządy mają miesiąc na rozpatrzenie złożonego wniosku.

– Warto też podkreślić, że będziemy wypłacać to świadczenie wówczas, kiedy otrzymamy pieniądze od wojewody, bo są to pieniądze z dotacji z budżetu państwa – informuje Jan Żądło.

Jak dodaje do tej pory ( stan na 18 marca rano) wpłynęło w Krakowie kilkanaście takich wniosków. W Radomiu w czwartek, w pierwszym dniu przyjmowania wniosków o zwrot poniesionych kosztów, w urzędzie pojawiło się 7 osób. Wnioski dotyczyły 31 uchodźców. – W piątek przychodzą do nas kolejne osoby; obsługa odbywa się na bieżąco – powiedział Janusz Kalinowski z Urzędu Miasta Radomia.

Ile ich będzie? Skala jest trudna do oszacowania, wszystko się dopiero okaże – podkreślają urzędnicy.

Gdzie składać wnioski o świadczenie za zakwaterowanie uchodźców?

Wnioski należy składać w swojej gminie, w wyznaczonych przez urzędy miejscach czy placówkach.

Jak będą weryfikowane wnioski o 40 zł na dzień?

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kto i jak będzie to sprawdzał?

– Wnioski będą weryfikowane w BOK-ach, a następnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – w Urzędzie Miejskim Wrocławia – informuje tamtejszy magistrat przypominając jednocześnie, że mieszkańcy składają wnioski pod rygorem odpowiedzialności karnej i informacje w nich zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Poniżej interaktywny wzór wniosku w PDF wraz z „Kartą osoby przyjętej do zakwaterowania”:

https://g.infor.pl/p/_files/37404000/1-interaktywny-wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy–37403774.pdf

https://g.infor.pl/p/_files/37404000/1-interaktywny-wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy–37403774.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

https://g.infor.pl/p/_files/37402000/1-w-sprawie-maksymalnej-wysokosci-swiadczenia-pienieznego-przyslugujacego-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-37401981.pdf

PAP

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły