5 tyś. zł dla sklepików szkolnych

Must read

Ruszył nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 5000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż aby wesprzeć dodatkową grupę przedsiębiorców, z dniem 23 lipca 2021 r. pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej została rozszerzona o nową działalność (sklepiki szkolne). Zgodnie z art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości nie wyższej niż 5 000,00 zł mogą otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy i wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej kodami 47.11.Z albo 47.19.Z .

Warunkiem przyznania dotacji jest:

  • wykazanie przez mikro lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • posiadanie umowy najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym nastąpił spadek przychodów,
  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej o której mowa powyżej.

Dotacja finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie wykonywał działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, wnioski o wypłatę ww. formy pomocy, można składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, do dnia 30 września 2021r., wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Źródło: PUP Zawiercie

Foto: praca.gov.pl

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły