Gmina Poraj – dofinansowanie usuwania azbestu

0
542

Urząd Gminy Poraj przystępuje do realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą: „Dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VIII”.

Mieszkańcy zamierzający skorzystać z dofinansowania proszeni są o złożenie wniosku wraz ze stosownymi dokumentami do dnia 15 maja 2021. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Poraj. Trzeba jednak wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę w celu wydania i omówienia wniosku. Tel. 34 366 85 83.

Po dniu 15 maja 2021 wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane!

Źródło: UG Poraj

Zdjęcie: Clker-Free-Vector-Images z Pixabay