Absolutorium dla burmistrza Żarek

0
346

Burmistrz Żarek Klemens Podlejski otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej.

Za zagłosowało 12 radnych, 2 się wstrzymało. Przy głosowaniu za wotum zaufania – 12 było za, 1 osoba przeciw, 1 się wstrzymała. W dniu 23 czerwca obyła się sesja. W trakcie dyskutowano nad raportem o stanie gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.


– Pandemia sprawiła, że rok 2020 był inny. Trudniejszy pod wieloma względami – skomentował burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejska.

Raport o stanie gminy jest dostępny pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5799

Źródło : Miasto i Gmina Żarki