Aktywni+: blisko 40 mln zł na aktywizację seniorów w 2021 roku

Must read

Zachowanie aktywności – fizycznej, intelektualnej, ale również społecznej – jest niezwykle ważne dla utrzymania sprawności w starszym wieku i czerpania radości z życia. – Mam przyjemność ogłosić, że w ramach tegorocznej edycji programu „Aktywni+” dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów otrzymało ponad 290 organizacji na łączną kwotę 37,7 mln zł – informuje minister rodziny i polityk społecznej Marlena Maląg.

Logo programu Aktywni+

To właśnie zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego jest głównym celem nowego wieloletniego Programu „Aktywni+” na lata 2021-2025. Program ten zastąpił zakończony w 2020 r. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Budżet programu na lata 2021-2025 to 200 mln zł, czyli 40 mln zł rocznie.

292 organizacje z dofinansowaniem projektów aktywizujących seniorów

W edycji 2021 programu „Aktywni” złożono w sumie 1658 ofert.

– Mam przyjemność ogłosić, że w ramach tegorocznej edycji programu „Aktywni+” dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów otrzymały 292 organizacje na łączną kwotę 37,7 mln zł. Bardzo zależy nam, by osoby starsze były jak najdłużej aktywne, cieszę się, że możemy wspierać działania służące właśnie aktywizacji seniorów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tys. zł.

Dofinansowanie przyznawane było w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna (rekomendowanych do dofinasowania 108 ofert na kwotę 13,25 mln zł), która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna (rekomendowane do dofinansowania 44 oferty na kwotę 6,8 mln zł), która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe (rekomendowanych do dofinansowania 81 ofert  na kwotę 10 mln zł), obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości (rekomendowanych do dofinansowania 59 ofert na kwotę 7,63 mln zł) realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły