Będzie nowy amfiteatr w Żarkach Letnisku

0
417

Już nie tylko światełko w tunelu, ale prawdziwą oświetloną i jasną, prostą drogę widać na szlaku do budowy Amfiteatru w Żarkach Letnisku. Dopinanie budżetu na budowę Amfiteatry trwało dość długo. W międzyczasie zmieniły się władze Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, które realizuje projekt budowy tego obiektu. Amfiteatr zbudowany zostanie w miejsce starego amfiteatru i powstanie na gruncie należącym do Gminy Poraj.

Właśnie, dzięki pożyczce w kwocie 150.000 zł udzielonej Towarzystwu przez Urząd Gminy i pomocy prywatnego przedsiębiorcy, dopięto budżet inwestycyjny.

Koszt budowy od podstaw nowego Amfiteatru wynieść ma ok. 200 tys. zł. Złożyć się ma na nią dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskana dzięki Partnerstwu Północnej Jury i pomocy m.in. Urzędu Gminy. Urząd Marszałkowski przyznał na ten cel kwotę niewiele ponad 150 tys. zł i na chwilę obecną trwają procedury związane przekazaniem tej kwoty.

By prace mogły zostać rozpoczęte z pomocą przyszli: Urząd Gminy Poraj i Firma „Sokpol”. W sumie dzięki pomocy Państwa Romana i Silvii Sobczyk Towarzystwo uzyskało 50 tys. zł., a dzięki nieoprocentowanej pożyczce z Urzędu Gminy Poraj w kwocie 150.000 zł, którą TPŻL ma zwrócić Gminie Poraj po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt całości realizacji projektu budowy ma zamknąć się kwotą blisko 200.000 zł. Dodatkowo TPŻL prowadzi zbiórkę publiczną.

Podpisanie Umowy pożyczki odbyło się w piątek (7.05) w Urzędzie Gminy, a podpisały go członkinie zarządu TPŻL: Barbara Woźniak – prezes, Barbara Nowak – wiceprezes i Teresa Koścień – skarbnik, a z ramienia Gminy: wójt Katarzyna Kaźmierczak i skarbnik Anna Kukla.

Nowy obiekt żareckiego amfiteatru ma powstać w miejscu dotychczasowego amfiteatru. Stary Amfiteatr, który przed ponad 20 laty powstał staraniem Rady Sołeckiej, został już wyburzony. Nowy Amfiteatr według nowoczesnego projektu, powstać ma na terenie między basenem kąpielowym a torami, przy rzece Czarce. Projekt architektoniczny, na który jeszcze w ubiegłym roku Urząd Gminy Poraj przekazał środki Towarzystwu jest już gotowy, prace mają ruszyć lada moment i wszystko na to wskazuje, że być może, jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, odbędą się w Amfiteatrze pierwsze imprezy plenerowe.

Źródło: www.zarkiletnisko.pl