Budżet powiatu zawierciańskiego w ostatnich latach z kwotą około 1 mld złotych!

Must read

Powiat zawierciański obfituje w nowym roku w duże perspektywy rozwojowe. Prezentujemy Państwu wykaz znaczących inwestycji realizowanych na terenie powiatu:

Inwestycje w powiecie:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice – Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice, lata 2019/22, kwota 14 711 911 zł ;
  1a) Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice – Morsko, lata 2019/2022, kwota 3 742 846 zł;
  1b) Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach, lata 2020/22, kwota 10 969 073 zł;
 2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec, lata 2022/2023, kwota 12 158 245 zł;
 3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice – Rzędkowice – Zdów w miejscowości Wygoda, lata 2020/23, kwota 14 089 790 zł;
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – Etap I Pradła – Siedliszowice, lata 2021/2023, kwota 15 130 000 zł;
 5. Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka, lata 2019/21, kwota 4 248 091 zł;
 6. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe – Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec – sporządzenie dokumentacji, lata 2020/21, kwota 70 000 zł;
 7. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu – sporządzenie dokumentacji, lata 2021/22, kwota 80 000 zł;
 8. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji, kwota 70 000 zł;
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie – relacji Sierbowice, Siadcza, Dobraków, Otola, Łany Wielkie – sporządzenie dokumentacji, lata 2021/22, kwota 250 000 zł;
 10. Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, lata 2022/23, kwota 4 000 000 zł;
 11. Modernizacja – przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7, kwota 446 699 zł;
  12.Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła – etap II, lata 2020/22, kwota 1 183 113 zł;
 12. Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul . Dworcowej, lata 2021/23. kwota 3 500 000 zł;
 13. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu, lata 2021/22, kwota 370 000 zł;
 14. Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi, lata 2009, 2020/21, kwota 633 300;
 15. Wykonanie instalacji klimatyzacji na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, lata 2022, kwota 180 000 zł;
 16. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych, lata 2022, kwota 500 000 zł;
 17. Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego, lata 2022, kwota 200 000 zł;
 18. Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach, lata 2022, kwota 70 000 zł;
 19. Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie, lata 2022, kwota 300 000 zł;
 20. Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy, lata 2022, kwota 35 000 zł;
 21. Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej, lata 2022, kwota 40 000 zł;
 22. Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, lata 2022, kwota 38 500 zł;
 23. Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami, kwota 25 000 zł;
 24. Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, lata 2022, kwota 25 000 zł;
  ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
 25. Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne, lata 2020/22, kwota 1 623 391 zł;
 26. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica, lata 2017/23, kwota 2 612 335 zł;
 27. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica, lata 2017/23, kwota 2 794 371 zł;
 28. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice, lata 2017/23, kwota 3 225 876 zł;
 29. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy, lata 2019/23, kwota 1 280 673 zł;
 30. Erasmus + – „Gostek w Europie” ZS im. prof.. R. Gostkowskiego w Łazach, lata 2020/22, kwota 548 513 zł;
 31. Erasmus + – projekt „Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus +” ZS im. H. Kołłątaja, lata 2020/22, kwota 530 143 zł;
 32. Erasmus + – „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami”, ZS im. H. Kołłątaja, lata 2020/22, kwota 555 443 zł;
 33. Erasmus + – „Poznawanie naszego organicznego jedzenia” ZS Ogólnokształcących w Zawierciu, , lata 2020/22, kwota 113 449 zł;
 34. Erasmus+ „Dunik Akredytacja 2021”, ZS im. X. Dunikowskiego, lata 2021/22, kwota 253 085zł;
 35. „Erasmus+ akcja KA121” ZS w Porębie, lata 2021/22, kwota 318 774 zł;
 36. Erasmus+ – „Ekonomik – kształcimy się w Europielata ZS Ekonomicznych, lata 2021/22, kwota 286 730 zł;
 37. POWER + – „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” ZS w Porębie , lata 2020/22, kwota 267 234zł;
 38. POWER – „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu”ZS Ekonomicznych, lata 2019/22, kwota 553 562 zł;
 39. POWER – „Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych” ZS im. X.
  Dunikowskiego, lata 2020/22, kwota 126 140 zł;
 40. POWER – „Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania” ZS im. S. Staszica, lata 2020/22, kwota 97 166 zł;
 41. POWER – „Staszic – aktywni zawodowo III” ZS im. S. Staszica, lata 2020/22, kwota 224 767 zł;
 42. POWER – „Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę” ZS im. X.Dunikowskiego, kwota 204 637 zł;
 43. POWER – „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieżyII LO im. H. Malczewskiej „, lata 2021/22. kwota 152 693 zł;
 44. POWER – „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?” ZS w Porębie , lata 2021/22, kwota 96 173 zł;
 45. Jurajscy zawodowcy ZS Specjalnych, lata 2020/22, kwota 49 060 zł, ZS im. J. Bema lata 2020/2022 kwota 151 349 zł, ZS w Porębie lata 2020/22, kwota 108 800 zł;
 46. Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim, , lata 2018/22, kwota
  2 883 545 zł;
 47. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica, 2017/23, kwota 1 235 684 zł;
 48. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica, 2017/23, kwota 1 329 572 zł;
 49. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice, 2017/23, kwota 2 236 416 zł;
 50. Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy, , 2019/23, kwota 1 678 160 zł;
 51. Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, 2020/2022, kwota 241 239 zł;
 52. Nowe otwarcie (PUP) 2020/22, kwota 411 784 zł;
 53. Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim, kwota 920 548 zł.
  Inwestycje w mieście:

Przebudowa ul. łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią; będziemy także kontynuowali już rozpoczętą akcję związaną z termomodernizacją budynków mieszkalnych na terenie miasta. Łącznie ponad 30 z nich ma przejść metamorfozę. planujemy modernizację budynków przy ul. Aptecznej 9, 14, 17 i Porębskiej 46; termomodernizację przejdzie budynek przy Porębskiej 1; chcemy także dobudować do budynku Urzędu Miejskiego windę, która będzie przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami; ważną inwestycją, którą chcemy kontynuować, jest ta związana między innymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicach Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej (SAG – obszar A); wśród zadań na następny rok znajduje się także budowa przyszkolnej hali sportowej przy SP nr 9 – mówi Prezydent Miasta Łukasz Konarski;

 • przebudowa ul. Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach – 1.675.189,00 zł
 • rozbudowa ulicy Podmiejskiej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 200.000,00 zł
 • budowa ul. Bocznej od ul. Podmiejskiej do terenów przemysłowych – 50.000,00 zł
 • rozbudowa ulicy Żwirowej w Zawierciu – 20.000,00 zł
 • budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV – odcinek od km 4+983,5 rondo na skrzyżowaniu DW 796 – 200.000,00 zł
 • przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu – 2.389.536,00 zł
 • przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej – 2.358.987,00 zł
 • przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. 11 Listopada, ul. Mrzygłodzkiej i ul. Włodowskiej oraz drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przebudową i doświetleniem przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa – 2.420.000,00 zł
 • przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Słowiczej, Jaskółczej i Bocianiej – 200.000,00 zł
 • przebudowa mostu w ul. Okólnej – 50.000,00 zł
 • Zwiększeniu dochodów o kwotę blisko 70 tys. zł (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyszłość jest teraz – Projekt Erasmus+” w SP nr 3);
  Prezydent przypomniał także o ogromnych środkach zewnętrznych, które udało się pozyskać dla Zawiercia („Polski Ład” i fundusze norweskie), a które nie są jeszcze uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Zarezerwowano też środki na termomodernizację budynku remizy OSP w Skarżycach i na realizację pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. To tylko niektóre z propozycji.
 • Budżet Obywatelski:
  Program wczesnego wykrywania osteoporozy metodą ultrasonograficzną u kobiet w wieku 45-74 lat zamieszkałych w obrębie miasta i gminy Zawiercie 185000 zł;
  Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4×4 dla OSP Żerkowice 125000 zł;
  Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie-Kromołów w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4×4 dla OSP Żerkowice 123300 zł;
  Budowa wodnego placu zabaw koło stawu holenderskiego 1500000 zł;
  Wymiana zużytego i częściowo niesprawnego sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą 62290 zł.

Kolejnymi znaczącymi inwestycjami dla miasta są:
Modernizacja linii kolejowej Częstochowa–Zawiercie
o wartości 360 mln zł. Charakterystyka: 10 stacji i przystanków bardziej dostępnych dla pasażerów, 15 przejazdów kolejowo-drogowych z dodatkowymi urządzeniami, 88 km nowych torów, 88 km nowej sieci trakcyjnej, 20 mostów przebudowanych.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791. Ponad 24 kilometrowy odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 791 od jej skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1 w Kolonii Poczesnej do skrzyżowania z Drogą Krajową nr 78 w Zawierciu. Zakończenie prac planowane na 31 sierpnia br. Planowany koszt to: 240 milionów 447 tysięcy złotych.
Obwodnica Zawiercie ok. 414 mln zł

SAG – trwające bądź nowe inwestycje m.in:
Hala produkcyjna Biacolor SAG, Hala Produkcyjna firmy Octagon; Powstanie WORD przy ZS im. St. Staszica

Wizualizacja obwodnicy Zawiercia:

studiowizjerpl

Ciekawa Przeszłość

Źródło: BIP Zawiercie

Foto: PKP PL

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły