Częstochowa: Będzie projekt przebudowy Promenady Niemena

0
179

Umowa na projekt przebudowy części popularnej arterii spacerowej jest już podpisana. Kiedy projekt będzie gotowy, pierwsze prace powinny objąć odcinek pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką.

Promenada Czesława Niemena od chwili powstania zawsze była bardzo lubianym miejscem spacerów i relaksu w mocno zazielenionym otoczeniu. Najwięcej spacerowiczów przyciąga zwłaszcza w weekendy i popołudniami. Miejscem wypoczynku i  rekreacji jest szczególnie dla mieszkańców ,,Północy” i ,,Tysiąclecia” (z racji bliskości tych dzielnic), ale nie tylko dla nich. Właśnie na Promenadzie Niemena organizowane są bowiem także duże, ogólnomiejskie imprezy plenerowe – dotychczas były to np. festiwal ,,Hip-Hop Elements”, koncerty, biegi sportowo-rekreacyjne czy pikniki organizacji pozarządowych.  

– Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70. – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce, mam nadzieję – z udziałem środków unijnych, które miasto będzie starało się zdobyć na ten cel.

Przygotowywanie projektu ma potrwać do końca tego roku – w ramach programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz inicjatywy „Często-Zielona”. Kiedy projekt i montaż finansowy umożliwiający realizację całego przedsięwzięcia będą gotowe, ruszą roboty, które obejmą najpierw odcinek pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.

– Chodzi o przywrócenie blasku temu odcinkowi, bo Promenada trochę się nam wysłużyła i trzeba ją odświeżyć. – tłumaczy projektant tej inwestycji, Paweł Niedzielski. – W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in. nową strefę wejściową na właściwy deptak, czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową, która obecnie zaczyna się za Centrum Handlowym Promenada.    

Koszt samego projektu to ok. 70 tys. zł.

3 września  na Promenadzie odbyło się plenerowe spotkanie prasowe poświęcone przystąpieniu do prac nad projektem. Ze strony samorządu – obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka –  obecny był także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i pieszej, wiceprzewodniczący Rady Miasta (współinicjator koncepcji przebudowy Promenady). Na miejscu umowę podpisał projektant inwestycji, architekt Paweł Niedzielski z częstochowskiej pracowni ,,Studio V13” (wcześniej współautor dwóch wariantów koncepcji przebudowy Promenady).

O wartości, istotnej funkcji estetyczno-wypoczynkowej oraz dostrzeganej przez samą społeczność miasta potrzebie rozwoju tego terenu najlepiej świadczy liczba dotyczących go zadań zgłaszanych w kolejnych edycjach BO. W ostatnich latach przestrzeń Promenady wzbogaciła się więc m.in. o mini-tężnię solankową czy grill-park. Choć takie elementy bez wątpienia już zwiększają funkcjonalność deptaka, chodzi o to, aby odmienić i unowocześnić Promenadę całościowo – w sposób przemyślany, spójny i uporządkowany.

Przypomnijmy: 2 lata temu miasto zaproponowało dwie ,,wyjściowe” koncepcje przebudowy Promenady. Obie uwzględniały zarówno konieczność ,,bezkolizyjnego” zintegrowania ruchu pieszego i rowerowego w tej przestrzeni, jak i dbałość o maksymalne wykorzystanie istniejącej tam, bujnej zieleni. Powstała także strona internetowa, poprzez którą można było wziąć udział w konsultacjach w sprawie przyszłego kształtu Promenady. Jest ona ciągle  dostępna pod adresem https://www.promenada.czestochowa.pl/. Jako że oba warianty nie miały ,,zamkniętego” charakteru, rezultatem tych konsultacji było pójście w kierunku trzeciej koncepcji przebudowy, łączącej najbardziej udane elementy dwóch bazowych propozycji. Ta wypracowana, trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia dla prac projektowych, mających potrwać do końca 2021 roku.

Źródło informacji: Częstochowa