Częstochowa: Młodzi na start

0
185

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przypomina, że realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30. roku życia,  którzy utracili pracę (umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (poprzez wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu, na jaki zostały zawarte).

ARR oferuje dotacje w wysokości 23 tys. 50 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wysokości 2,6 tys. zł co miesiąc, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie można uzyskać na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbywa się do wyczerpania miejsc w projekcie. Pozostało jeszcze ok. 20 miejsc.

Wszystkich zainteresowanych miejska spółka zaprasza do kontaktu.

Na podstawie informacji z ARR

Źródło informacji: Częstochowa

Zdjęcie: fauxels z Pexels