Do 40 tys. zł dotacji na organizację zajęć dziennych dla dzieci uchodźców w programie „Dzieci Ukrainy”

Must read

uszył nabór do programu „Dzieci Ukrainy”, w ramach którego podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe mogą uzyskać do 40 tys. zł dotacji na organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Uczestnikami projektów mogą być dzieci uchodźców z Ukrainy w wieku do 18 lat, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

Do programu, którego organizatorem jest Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, mogą się zgłaszać podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Dotację można uzyskać na zajęcia: opiekuńcze, edukacyjne, sportowe (w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.), kulturalne (w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.), turystyczne (wycieczki), a także na spotkania z psychologiem lub pedagogiem.

Czas trwania zajęć powinien wynosić co najmniej 4 godziny dziennie z minimum 1 posiłkiem. Zajęcia powinny odbywać się codzienne przez 5-7 dni w tygodniu. Dzienna stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 40 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu 40 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków przewidzianych na realizację programu.

Z darowizny można sfinansować następujące koszty bezpośrednio związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeinaczonych na zajęcia np. malowanie, zakup stolików i krzeseł; koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd.; wynagrodzenie osób prowadzących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog itd.; wyżywienie beneficjentów; transport i nocleg w przypadku wycieczek; bilety wstępu np. do parku rozrywki czy muzeum; wynajęcie obiektów sportowych i ubezpieczenie

Koszty pośrednie, które mogą być pokryte z darowizny to czynsz za wynajęcie lokalu, płaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci. Na pokrycie kosztów pośrednich może być przeznaczone maksymalnie do 10 proc. darowizny. Wkład własny organizatora to min. 10 proc. kosztów projektu.

Dofinansowanie dotyczy tylko zajęć prowadzonych do 31.12.2022 r. i nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, przy czym przed przyznaniem dofinansowania wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Aby ubiegać się o darowiznę należy przygotować szczegółowe założenia projektu, w tym harmonogram działań i preliminarz kosztów, a następnie zarejestrować się w generatorze wniosków pod TYM ADRESEM. Regulamin programu jest dostępny w formie załącznika pod tym tekstem.

Więcej informacji na temat programu, w tym wzór formularza oświadczenia opiekuna uczestnika zajęć, można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

PAP

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły