Dofinansowanie – usuwanie odpadów – Niegowa

0
429

Można starać się o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów ” rolniczych „

Wójt Gminy Niegowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zainteresowani bezpłatnym pozbyciem się ww. odpadów winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.


Sposób składania informacji:

Osobiście do Urzędu Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1 , 42-320 Niegowa – biuro podawcze pok. nr 1, lub pocztą do dnia 20 sierpnia 2021 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Źródło : Gmina Niegowa