Dotacja dla turystyki. Trasa rowerowa Suliszowice – Jaroszów

0
337

Gmina Żarki pozyskała kwotę dotacji w wysokości 209 160,26 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Kwota ta będzie wkładem własnym w realizowanym zadaniu unijnym w partnerstwie z Gminą Olsztyn.

Gmina Żarki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na „Budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów wraz z Miejscem Obsługi Rowerzysty.”

  • Całość zadania to koszt 1 040 213,50 zł. Marszałek Województwa zaoferował w tym roku specjalny pakiet pomocy dla gmin mających charakter turystyczny. Dziękujemy za wsparcie. Dotacja ponad 200 tys. z budżetu Województwa Śląskiego pozwoli na sfinansowanie wkładu własnego na odcinku Suliszowice – Jaroszów – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

  • Przedstawiciele samorządów w dniu 6 lipca w Ogrodzieńcu odbiorą czeki na realizację zadań z zakresu turystyki.
  • Dzięki dotacji wesprzemy budowę odcinka trasy rowerowej asfaltowej od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej o łącznej długość 2,265 km – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

Będą zjazdy na prywatne posesje, krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni oraz odwodnienie. Powstanie MOR ,,Na górce” w połowie trasy: wiata ze stolikami i ławkami, stojaki dla rowerów, kosz na śmieci, mapa turystyczna, WC, oświetlenie: istniejące i solarne.

Zadanie wykonane zostanie do 15.11.2021r.


O powyższej inwestycji mówi również jedno z ostatnich sprawozdań Burmistrza Żarek o charakterze międzysesyjnym

Trwają prace projektowe przy realizacji zadania Regionalnej Trasy Rowerowej. Inwestycja jest realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Na odcinku Suliszowice – Jaroszów dla którego była gotowa dokumentacja projektowa i uzyskane jest pozwolenie na budowę – trwają już prace budowalne. Wykonano przewidziane odcinki kanalizacji deszczowej.
Powstanie dokładnie 10,2 km nowych tras rowerowych powstanie na terenie gmin Olsztyn i Żarki. Zadanie dofinasowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Śląski Pakiet dla Turystyki 2021
Gmina Żarki pozyskała kwotę dotacji, która jest wkładem własnym w realizowanym zadaniu unijnym w partnerstwie z Gminą Olsztyn.
Gmina Żarki złożyła wniosek w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na Budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów wraz z Miejscem Obsługi Rowerzysty.
Całość zadania: 1 040 213,50zł
Dofinansowanie: 209 160,26zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki (wkład własny do zadania oraz MOR)
Dofinansowanie: 831 053,24zł z RPO WSL projekt w partnerstwie z Gminą Olsztyn


Źródło : Gmina Żarki