Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy

0
226

Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy – dowiedz się jak skorzystać z ulgi podatkowej dla krwiodawców

Jeśli oddajesz bezpłatnie krew, osocze lub inne składniki krwi, możesz skorzystać z przysługującej ulgi podatkowej i odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym przekazaną darowiznę na cele krwiodawstwa.

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana zaświadczeniem z jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Zaświadczenie takie może wydać np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Znajdziemy w nim ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jak jest kwota odliczenia?

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa odliczeniu podlega wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki. Wysokość przysługującej rekompensaty znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Przykład

W roku podatkowym podatnik nieodpłatnie oddał 1,6 litra krwi oraz 2 litry osocza.

Zarówno za oddanie krwi jak i osocza przysługuje ta sama stawka przeliczeniowa w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem wartość oddanej krwi to 1,6 litra x 130 zł = 208 zł, a oddanego osocza 2 litry x 130 zł = 260 zł. Zatem wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wynosi 468 zł.

W jaki sposób odliczyć darowiznę?

Darowiznę odlicza się:

·         w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających  dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

oraz

·         po zakończenia roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Gdzie wykazać darowiznę?

Kwotę przekazanej darowizny, kwotę możliwego odliczenia ulgi z tytułu oddania krwi oraz dane obdarowanego (nazwę oraz adres) wykazujemy w załączniku PIT/O, który należy dołączyć do zeznania rocznego. Przysługującą ulgę za oddanie krwi wpisujemy w części B załącznika w pozycji 15 (podatnik) lub 16 (małżonek). Natomiast informacje o całej wartości przekazanej darowizny i danych obdarowanego (jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi) powinniśmy wpisać w części D załącznika PIT/O.

Źródło : KAS Katowice

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels