Europejski Kongres Gospodarczy – weź udział online!

Must read

Zarejestruj się na EEC Online!EEC Online – wydarzenie dostępne w 100 proc. w Internecie, odbędzie się w dniach 24-25 maja br. Internetowa wersja Kongresu będzie wypełniona transmisjami live, prezentacjami, rozmowami i debatami online poświęconymi gospodarce, która odbudowując się szuka odpowiedzi na pytania o przyszłość.
ZAREJESTRUJ SIĘ
W programie: 24 maja 2021 r.
9.15-9.30 Uroczyste otwarcie EEC Online
9.30-11.00 Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach
Nowy Polski Ład. Program rozwoju kraju po pandemii, polityczny instrument pobudzenia gospodarki, zestaw reform ustrojowo-ekonomicznych? Konkretne rozwiązania: zmiany w systemie podatkowym, lek na problemy ochrony zdrowia i rynku pracy. Narzędzia, etapowanie i terminy realizacji. Państwo siłą sprawczą, motorem gospodarki i regulatorem – miejsce dla rynku i konkurencji w koncepcji Nowego Ładu. Koszty realizacji i źródła finansowania Programu.
Gospodarka po przejściach. Skutki pandemii i lockdownów 2020-2021 – dotychczasowe i spodziewane. Kto zyskał odporność, a kto się już nie podniesie? Branże i sektory gospodarki, które zmieniły się trwale. Odbudowa, ale na jakich zasadach? Modele biznesowe, relacje na rynku i łańcuchy wartości zweryfikowane przez pandemię. Technologie i zachowania konsumenckie, które zyskały na znaczeniu w trakcie pandemii. Zmiany w globalnym układzie sił. Jak i w co warto inwestować?
11.00-11.25 Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy
Nowy europejski Bauhaus – projekt łączący gospodarkę, kulturę i kwestie środowiskowe. Projekty, które pomogą zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnią wyższą jakość życia. Na czym powinien się skupić nowy europejski Bauhaus, by przełożyć się na realną zmianę i dać wymierne efekty?
Priorytety czasu odbudowy
Badania i rozwój, edukacja, innowacje i kreatywność – europejskie atuty, szanse i bariery w budowaniu nowej jakości w gospodarce i w życiu. Jak ma wyglądać europejska gospodarka po pandemii: elastyczna, odporna, otwarta na zmiany, odpowiedzialna, konkurencyjna? 
11.45-13.00 Gospodarka Obiegu Zamkniętego
Koniec debaty – czas realizacji. Rozszerzona odpowiedzialność producentów i system depozytowo-kaucyjny – jak zmienią gospodarkę odpadami? Co zamiast plastiku? Unijne dyrektywy mają nas zniechęcić do stosowania plastiku, jaki będzie efekt? Wnioski z przeszłości – czy rewolucja odpadowa z 2013 r. się nie udała i czy potrzebna nam kolejna?
11.45-13.00 Krajowy Program Odbudowy
Plany, ustalenia wstępne i kształt ostateczny KPO. Co dały konsultacje? Beneficjenci i rozczarowani. System zarządzany centralnie czy model zdecentralizowany? Główne obszary inwestycji i ich potencjalny wpływ na polską gospodarkę. Teraz bardziej europejscy? Zielony Ład i cyfryzacja w całokształcie KPO.
13.30-15.00 Cyber Poland 2021
Dotychczasowe wysiłki na rzecz cyfryzacji. Co się udało, a gdzie powstały zaległości? Efektywna realizacja: rola regulacji, instytucji państwa oraz biznesu i inwestorów. Cyfrowe przyspieszenie czasu pandemii – czy znamy już wszystkie skutki? Czy grozi nam „cyfrowa pandemia”? Cyberbezpieczeństwo a wolny rynek cyfrowych usług i technologii. Katowice gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.
13.30-15.00 Energetyka odnawialna
Gdzie jesteśmy i co nas ogranicza? Najważniejsze zadania, których realizacja umożliwi dalszy rozwój OZE: inwestycje w system dystrybucji i magazyny energii, inteligentna energetyka (smart grid), zmiany regulacyjne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu – jakie inwestycje w podstawie? Jak będzie rozwijać się energetyka odnawialna: obiecujące rodzaje OZE, technologie, prognozy i symulacje.
15.15-16.00 Ceny energii na świecie, w Europie, w Polsce
Czynniki kształtujące ceny energii – aktualnie i w dającej się przewidzieć przyszłości. Koszty emisji CO2 – ich aktualny i perspektywiczny wpływ na energetykę, przemysł, konkurencyjność gospodarki. Możliwości działań, interwencji, stymulacji: regulator, rynek, inwestorzy. Rola międzysystemowej infrastruktury i europejskiego rynku energii w kształtowaniu się cen energii.
16.00-16.30 Nowe życie firm – restrukturyzacja odpowiedzią na problemy finansowe wywołane pandemią

25 maja 2021 r.
9.30-11.00 Zielone budynki, zielone budowanie
Idea zrównoważonego budownictwa – trend, którego nie da się zatrzymać. Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? Technologie chroniące środowisko jako rynkowy standard. Zdrowe, bezpieczne, efektywne, czerpiące z natury – na jakie materiały i technologie budowlane postawić? Kierunek ZEB – czy w Polsce istnieje budownictwo zeroenergetyczne? Budownictwo drewniane i prefabrykacja a ślad węglowy budynku. Mieszkalnictwo – jakie jest i co w nim zmienić? Warunki skutecznego inwestowania w zielone mieszkania: deweloperzy, samorząd, regulator. Jak tworzyć prawo zachęcające do ekobudowania? Nie tylko koszty – co zyska gospodarka?
9.30-11.00 Future cz. I. Rozmowy o trendach przyszłości•Technologie•Geopolityka•Rynek pracy i edukacja•E-commerce, rynek, konsument•Klimat – zielona transformacja gospodarki
11.30-13.00 Kierunek – zielony transport. Kolejowe cargo
Kierunek – zielony transport
Czysta, zrównoważona mobilność w polityce odbudowy europejskiej gospodarki. Polskie plany co do rozwoju transportu kolejowego i jego roli w systemie transportowym. Nowoczesna, zintegrowana i dostępna infrastruktura warunkiem rozwoju transportu kolejowego.
Kolejowe cargo
Warunki rozwoju sektora towarowych usług kolejowych w Polsce i w Europie. Konkurencja międzygałęziowa a koszty przewoźników. Specyfika strukturalna polskiego rynku – rozdrobnienie, integracja z rynkiem europejskim, tendencje konsolidacyjne. Wyzwania dla przewoźników związane ze zmianami w strukturze sektora energii i paliw. Kolej a boom w transporcie intermodalnym.
11.30-13.00 Międzynarodowa ekspansja w nowych realiach
Zmiany w warunkach globalnej współpracy gospodarczej w efekcie pandemii. Nowy klimat regulacyjny, nowe zasady finansowania i wsparcia, dostępność rynków, zmiany w logistyce. Cykl rozmów poświęconych warunkom inwestowania i perspektywom współpracy gospodarczej w wybranych regionach (Azja Południowo-Wschodnia, kraje Ameryki Południowej, Afryka). Wystawa Światowa EXPO w Dubaju platformą współpracy politycznej i gospodarczej w obliczu nowych wyzwań rozwojowych. Polska na Expo – potencjał gospodarki, perspektywiczne branże, krajowe specjalności.
13.30-15.00 Future cz. II. Rozmowy o trendach przyszłości•Technologie•Geopolityka•Rynek pracy i edukacja•E-commerce, rynek, konsument •Klimat – zielona transformacja gospodarki

Agenda EEC Online znajduje się na STRONIE. Trwają prace nad 13. edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w pełnym wymiarze – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i jednocześnie zdalnie – odbędzie się w dniach 20-22 września br. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów i tematów – ważnych, ciekawych, kontrowersyjnych. Wspólnie wypełnijmy treścią ramy najważniejszej debaty gospodarczej Europy Centralnej.
PRZEŚLIJ PROPOZYCJE TEMATÓW ORAZ SUGESTIE DO AGENDY
Zapraszamy do współpracy!Współpraca komercyjna
Tomasz Ruszkowski
tomasz.ruszkowski@eecpoland.eu
- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły