Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Pytania w sprawie KPO

0
113

Pani Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła dziś na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej pytania, które mają związek z opieszałością KE w kwestii oceny polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wypowiedziami komisarzy sugerującymi, że opóźnienie ma związek z wnioskiem złożonym do Trybunału Konstytucyjnego przez Premiera Mateusza Morawieckiego ws. nadrzędności polskiej Konstytucji nad prawem europejskim.

A oto treść pisma:

Komisarz Paolo Gentiloni powiedział, że opóźnienie KE w sprawie wydania opinii o polskim Krajowym Planie Odbudowy ma związek z wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny wyższości polskiej Konstytucji nad prawem europejskim. Jednocześnie Komisja pozytywnie zaopiniowała KPO przedstawiony przez Niemcy, chociaż niemiecki Trybunał w maju ub.r. w tej samej sprawie orzekł o pierwszeństwie Konstytucji Niemiec nad prawem unijnym.

Ponadto, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r., KE nie dotrzymała obowiązującego terminu na rozpatrzenie polskiego KPO, który min ł na początku sierpnia. Przypomnę jednocześnie, że polskie władze złożyły KPO w terminie, a 12 lipca, bez zastrzeżeń , zakończyły dialog techniczny z KE. W związku z powyższym

1. Jakie są przyczyny opóźnienia KE w wydaniu opinii o polskim KPO i na jakich merytorycznych przesłankach się opierają?

2. Czy opinia wyrażona przez komisarza Paolo Gentiloniego jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej?

3. Kiedy Komisja Europejska zakończy procedur UE? skieruje go do zatwierdzenia przez Rad opiniowania polskiego KPO i