Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego

0
469
Spotkanie przedstawicieli Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego

W Starostwie Powiatowym odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego. Podczas rozmów omawiano wstępny plan działań na najbliższe miesiące. Z uwagi na stan pandemii w kraju działalność o charakterze społecznym jest utrudniona z uwagi na obowiązujące obostrzenia

W spotkaniu nie mogli wziąć udziału wszyscy członkowie Forum, uczestniczyli w nim Przewodniczący Jakub Wójcik, Sekretarz Nikola Pęczek i Członek Forum Milena Morawiec. Całość koordynował formalny opiekun Forum Młodzieży – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Janusz Romaniuk.

Spotkanie miało na celu nakreślenie zarysu działań w najbliższych miesiącach. Młodzież wyartykułowała dużą chęć angażowania się w działania społeczne na terenie powiatu. To bardzo aktywna grupa młodych ludzi, jestem pod wrażeniem ich pomysłowości i poważnego podejścia do spraw społecznych. Niewątpliwie dzięki temu mogą zdobywać niezbędne doświadczenie, które będzie owocowało w kolejnych latach. Jest czymś bardzo budującym, że osoby z młodego pokolenia, uczniowie naszych szkół ponadpodstawowych, wykazują taką dojrzałość i zdolność do samodzielnego myślenia – mówi Janusz Romaniuk.

Okres pandemii nie sprzyja aktywności społecznej, mimo to członkowie Forum pragną wykorzystać ten czas na przemyślenie przyszłych działań. Ważne jest to, że młodzież w naszym powiecie chce się integrować, brać czynny udział w obchodach i uroczystościach, uczestniczyć w akcjach charytatywnych i społecznych – działając przy tym z własnej inicjatywy, samoistnie i w sposób zaawansowany pod względem organizacyjnym.

Przypomnijmy, że Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego powstało w październiku ubiegłego roku.


W jego składzie znalazło się siedemnaścioro uczniów. Każda szkoła ponadpodstawowa z Powiatu Myszkowskiego ma swoją reprezentację, proporcjonalną do liczby uczniów w danej placówce. Poszczególne szkoły reprezentują:

  • Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie: Daniel Czyż, Judyta Kukla, Karolina Matyja, Paulina Tylkowska, Wiktoria Podsiadlik.
  • Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie: Nikola Pęczek, Monika Będkowska.
  • Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie: Zuzanna Gil, Igor Kowalski, Wiktor Madej, Iwona Gołuchowska.
  • Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach: Jakub Wójcik, Julia Szczepańczyk, Milena Morawiec, Daniel Sumorowski.
  • Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach: Wiktoria Gil, Mateusz Firek.

Źródło : www.powiatmyszkowski.pl