Gala XII Wojewódzkiego Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

0
573
Prawda i Kłamstwo o Katyniu

W przededniu 100-rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, który od 12 lat organizuje Europoseł Jadwiga Wiśniewska

Do tej swoistej sztafety pokoleń w ciągu XII edycji zameldowało się 2 695 uczniów. W tym roku, w trudnym czasie pandemii COVID-19, zgłoszono 192 prace, z 78 szkół z całego województwa śląskiego. Najwięcej z Gliwic, Częstochowy, Żywca, Katowic, Sosnowca, Myszkowa, Tarnowskich Gór i Koniecpola. Wśród finalistów znaleźli się także mieszkańcy powiatu myszkowskiego – Karol Bączyński (Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku) oraz Michał Pyrgiel (Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Myszkowie).

Laureaci konkursu

Od 12 lat Europoseł Jadwiga Wiśniewska upomina się o prawdę o polskich elitach pomordowanych w Katyniu i innych miejscach Golgoty Wschodu, inspirując młodzież z województwa śląskiego do poszukiwania śladów Zbrodni Katyńskiej w swoich rodzinach i najbliższej okolicy.

Sala Sejmu Śląskiego

Młodzi ludzie już od 12 lat przyjmują moje zaproszenie do udziału w Konkursie, stając do trudnego zadania odkrywania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Nie tylko poznają historię Ofiar, ale także wiedzą, jak odróżnić prawdę od kłamstwa, fakty od fake newsów. Wiedzą też, jaka jest siła dezinformacji. Swoimi pracami udowadniają także, że dojrzewają w rozumieniu tego, czym jest Ojczyzna i co oznaczają oraz do czego zobowiązują słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna wyhaftowane złotymi nićmi na szkolnych sztandarach, na co wskazuje Zuzanna Pokładnik ze Starej Wsi, jedna z laureatek tegorocznej edycji Konkursu. Każdy z Uczestników tej swoistej sztafety pokoleń jest zwycięzcą, bo zwyciężają ci, którzy walczą o prawdę. Dzięki nim, prawda zwycięża – podkreślała Europoseł Jadwiga Wiśniewska, organizator Konkursu.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów z całego województwa śląskiego. W tym roku najwięcej prac konkursowych przygotowano w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach.

Marszałek Woj, Śląskiego, Europoseł Jadwiga Wiśniewska, finalista Bartosz Bąk i opiekun

Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” stwarza młodym ludziom szansę na debiut literacki. Nagrodzone prace zostaną bowiem wydane jesienią w pamiątkowej publikacji, której promocja będzie połączona z Zaduszkami Katyńskimi, organizowanymi co roku przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską.

Marszałek Woj. Śląskiego, Europoseł Jadwiga Wiśniewska, finalista Michał Pyrgiel i opiekun Anna Miśkiewicz

Laureatami XII edycji Konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali: I miejsce – Piotr Uherek (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu), II miejsce – Zuzanna Pokładnik (Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi), III miejsce – Agata Kozicka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu). Finalistami zostali uczniowie z Żarek Letnisko, Starej Wsi, Kłomnic, Koniecpola, Kroczyc, Katowic i Ligoty.

Z kolei w kategorii szkół ponadpodstawowych zwycięzcami zostali: I miejsce – Nikola Walaszczyk (Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie), II miejsce – Dawid Pawlik (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu), III miejsce – Klaudia Mazurek (Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu). Wśród finalistów znaleźli się uczniowie ze szkół z Pyskowic, Katowic, Sosnowca, Częstochowy, Tychów i Myszkowa.

Jak podkreślała Europoseł Jadwiga Wiśniewska, zarówno czas, jak i miejsce gali finałowej nie były przypadkowe.

Tegoroczna gala finałowa 12 edycji Konkursu odbyła się w szczególnym miejscu,w Sali Sejmu Śląskiego, gdzie bije serce województwa śląskiego. Z finalistami Konkursu oraz ich nauczycielami spotkaliśmy w przededniu 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Dlatego nasz myśli w sposób szczególny biegły do 1231 synów śląskiej ziemi – funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego, którzy wiosną 1940 r. zostali rozstrzelani w Kalininie, obecnym Twerze i pogrzebani w Miednoje – wskazywała Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Galę uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Transmisję z uroczystości można obejrzeć na profilu Pani Europoseł na Facebooku.