Gmina Niegowa zbuduje chodnik w Mirowie

0
409

06.07.2021 r. Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak w Podzamczu odebrał symboliczny czek na realizację inwestycji w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystki.

Kwota w wysokości 180 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na wykonanie w tym roku chodnika w Mirowie i jest to 100% kwoty przewidzianej na zadanie. Dzięki inwestycji zostanie wzmocniony potencjał turystyczny miejscowości oraz zapewnione zostanie lepsze bezpieczeństwo dla osób przemieszczających się wokół Zamku w Mirowie. Władze województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele, przekazały czeki przedstawicielom gmin z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W spotkaniu obok marszałka Jakuba Chełstowskiego wzięli udział m.in. wicemarszałek Dariusz Starzycki, członek Zarządu Beata Białowąs oraz radni Sejmiku: Beata Kocik, Jadwiga Baczyńska, Maria Materla i Piotr Bańka. Pomoc zostanie przekazana do 9 gmin turystycznych z jury m.in. Żarki, Poraj i Włodowice na realizację inwestycji poprawiających infrastrukturę turystyczna poszczególnych gmin.

Źródło i zdjęcia : Gmina Niegowa

Tekst : Iwona Bugaj