Strona głównaAktualnościOlkuszGmina Olkusz w programie Polski Ład

Gmina Olkusz w programie Polski Ład

Na blisko 130 milionów złotych opiewa wniosek, który złożyła Gmina Olkusz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W planach znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe z przebudową ciągu ulic „od ronda do ronda”, budowa wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej Górze, czy rewitalizacja miejskich przestrzeni w granicach pięciu olkuskich osiedli

– Biorąc pod uwagę, że możemy liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 95%, postanowiliśmy zaproponować do realizacji przede wszystkim zadania, które normalnie byłyby poza naszym zasięgiem. Wiemy, w jakim stanie jest droga od Ronda Niepodległości do Rabsztyna. Tu dużym wyzwaniem będzie naprawa wiaduktu i poprawa bezpieczeństwa na łuku przy skrzyżowaniu z Al. 1000-lecia. Ten gigantyczny koszt prawie w całości mógłby zostać pokryty ze środków pozyskanych z dofinansowania. Powstanie wielofunkcyjnego obiektu na Czarnej Górze byłoby zwieńczeniem wieloletnich starań na rzecz rozwoju olkuskiego sportu. Po zakończeniu, zaplanowanego na najbliższy czas remontu basenu, budowy trybun oraz tężni solankowej, Srebrne Miasto będzie dysponowało – dostępną dla każdego – infrastrukturą, unikalną w skali całej Polski. Przewidzieliśmy również środki na poprawę komfortu życia na naszych osiedlach. Liczę, że sięgniemy po maksymalną pulę. Jesteśmy gotowi do realizacji tak dużych projektów – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Muszą one ponadto wpisywać się w przewidziane obszary inwestycyjne.

1. Wniosek bez kwotowego ograniczenia.

Gmina zdecydowała się wnioskować o przebudowę ciągu dróg „od ronda do ronda”, to znaczy od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych przez ulice: 29 Listopada z wiaduktem, Kościuszki, Rabsztyńską, Sikorka, aż do przejazdu kolejowego w Rabsztynie, szczególną uwagę zwracając na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach oraz gruntowny remont wiaduktu. Ponadto zaplanowano modernizację ul. Armii Krajowej, Jasnej oraz Baczyńskiego. Wartość zadań szacowana jest na blisko 90 mln złotych. Dofinansowanie, przewidziane dla inwestycji drogowych, wynosi aż 95%.

2. Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.

Złożony wniosek obejmuje budowę całorocznego obiektu sportowego na Czarnej Górze, z lodowiskiem oraz możliwością prowadzenia zajęć sportowych – profesjonalnych, amatorskich, a także szkolnych – obejmujących różne dyscypliny, a także organizacji koncertów oraz targów. Zaplanowano także modernizację krytej pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu Młodych oraz poprawę infrastruktury wokół szkoły, przewidując budowę parkingów. Wartość zadań szacowana jest na ponad 33 mln złotych, a możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 90%.

3. Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

W ramach tego zadania zaplanowano budowę sanitariatów w obrębie Parku Czarna Góra, w Dolince na Os. Młodych, na parkingu obok Starego Cmentarza, przy boisku na Os. Słowiki oraz w pobliżu placu zabaw przy ul. Osieckiej. Nowe toalety będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w przewijaki dla rodziców z małymi dziećmi. Ponadto, w obrębie placu zabaw przy ul. Osieckiej pojawią się elementy małej architektury oraz nowe ogrodzenie. Zaplanowano także przebudowę parkingu obok Starego Cmentarza. We wszystkich tych miejscach zostanie uzupełniona sieć monitoringu, dzięki czemu znacznie poprawi się bezpieczeństwo Mieszkańców. Koszt realizacji inwestycji to niemal 6 mln złotych. Gmina może liczyć na dofinansowanie sięgające 85%.

– Aby uzyskać dofinansowanie należało wskazać takie projekty, które wpiszą się w założenia Funduszu. Z kolei wysokie progi dofinansowania były dla nas jasną wskazówką, że to najlepszy moment, by realizować ambitne cele. Pamiętamy także o mniejszych inwestycjach, dla których szukamy zewnętrznych źródeł finansowania. Chcę, by w budżecie na 2022 rok, oprócz dużych przedsięwzięć, znalazły się również mniejsze zadania, w tym remonty dróg gminnych. O wszystkich ustaleniach będziemy na bieżąco informować – podsumowuje Roman Piaśnik.

Źródło i grafika : Gmina Olkusz

Popularne