Gmina Żarki zbiera i utylizuje azbest

0
555

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających AZBEST.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 16 kwietnia do 10 maja 2021r.
Dokumenty, które zostały złożone częściowo powinny być uzupełnione zgodnie z obowiązującym regulaminem. Druki dokumentów są dostępne na stronie internetowej oraz w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – 34 314 80 36 wew. 44.

Link do dokumentów: https://www.umigzarki.pl/aktualnosci/5413

Źródło : Miasto i Gmina Żarki