Strona głównaEdukacjaJak może wyglądać nauka w szkołach od 1 września ?

Jak może wyglądać nauka w szkołach od 1 września ?

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.


Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.


Zalecenia szczegółowe dotyczą:

organizacji zajęć,
higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
gastronomii,
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.


W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

instrukcji mycia rąk,
instrukcji dezynfekcji rąk,
instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
wykazu produktów biobójczych,
zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Źródło i grafika : MEiN

Popularne