Jak nie odziedziczyć długów – zmiany w prawie

0
194

Osoby małoletnie mają być lepiej chronione przed dziedziczeniem zadłużenia, spadkobierców ustawowych ma być mniej, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy może spowodować wykluczenie z grona spadkobierców – takie zmiany prawne proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, o czym donosi portal Prawo.pl.

W opinii resortu sprawiedliwości proponowane korekty mają odciążyć sądy z zaległości i przyspieszyć rozpoznawanie spraw dotyczących spadków.

Jedna ze zmian dotyczy zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 par. 2 i 3 kodeksu cywilnego.

„Doprowadzi to do usunięcia z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź często jest znikoma albo w ogóle nie powstała, przy pozostawieniu swobody testowania i wyrażenia woli przez spadkodawcę, gdy jest ona odmienna od założenia poczynionego przez ustawodawcę – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości. – Zaproponowana zmiana w sposób niewątpliwy pozwoli na skrócenie długości postępowań o stwierdzenie nabycia spadku wobec braku potrzeby poszukiwania dalszej rodziny zmarłego spadkodawcy” – uzasadnia.

Jak podaje Prawo.pl, kolejna propozycja dotyczy terminów w przypadku, gdy spadkodawcami są np. osoby małoletnie. Resort proponuje, by w sytuacji, gdy złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga uzyskania na to zezwolenia sądu, bieg terminu był zawieszony do chwili uprawomocnienia się takiego postanowienia.

Rozszerzyć mają się też uprawnienia asesorów sądowych – będą mogli orzekać w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego lub ubezwłasnowolnionego w postaci przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Według Prawo.pl, ważną zmianą ma być również dodanie nowej przesłanki niegodności dziedziczenia w postaci uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy. W opinii cytowanych przez portal ekspertów może tu chodzić o różne sytuacje – zarówno o dorosłe dzieci, które nie płacą alimentów na starszych rodziców w niedostatku, jak i o rodziców, którzy nie płacili alimentów na dzieci, a po ich śmierci są spadkobiercami.

Sam resort uzasadnia, że zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których korzyści ze spadku odnoszą osoby uporczywie uchylające się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do spadkodawcy pomimo realnej możliwości jego spełnienia.

Więcej: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mniejszy-krag-spadkobiercow-nowa-przeslanka-niegodnosci,508887.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Zdjęcie autorstwa Dziana Hasanbekava z Pexels