Kolejne inwestycje w Powiecie Myszkowskim

0
504

Dziś – 21 czerwca 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Koziegłowach nastąpiło podpisanie 4 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 2 umów z Powiatem Myszkowskim oraz z Gminą Koziegłowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

W 2021 r. dofinansowanie otrzymały zadania realizowane przez:

1) Gminę Niegowa 572/20Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054 S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego. Na realizację zadania w 2021 r. zostaje zapewnione dofinansowanie ze środków Funduszu w łącznej kwocie 414 389, 50 zł.

2) Gminę Koziegłowy 405/20″Przebudowa drogi gminnej nr 595018S ul. Szkolna w m. Gniazdów”Całkowita wartość zadania wynosi 3 090 574,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu w wysokości 1 545 287,00 zł. Zadanie jest realizowane w 2021 roku, a jego przedmiotem jest przebudowa 1,173 km drogi gminnej.

3) Powiat myszkowski 413/20przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 nad torami PKP w Kotowicach wraz z chodnikiem.Całkowita wartość tego zadania wynosi 5.886.023,30 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 3.237.312,81 zł. Jego realizacja będzie przebiegać w latach 2021-2022, a przedmiotem będzie przebudowa 0,884 km drogi powiatowej.

4) Powiat myszkowski 414/20 przebudowa drogi powiatowej nr 2312 w relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków.Całkowita wartość zadana wynosi 2.454.154,24 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 1.349.784,83 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.104.369,41 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku. Przebudowa drogi polegać ma na budowie chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 932 m, wykonaniu poszerzenia jezdni do jednolitej szerokości 5,50 m o pełnej konstrukcji, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudowie i ujednoliceniu zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi na długości 1430 m.

Gdyby nie środki zewnętrzne i montaż finansowy, trudno byłoby wykonać jakąkolwiek inwestycję drogową. A przecież środki te pochodzą nie tylko z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ale również z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu wkład dla samorządów istnieje, więc nie musimy wydawać środków ze swoich budżetów. Bardzo ważnym jest także Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ dzięki pozyskanym z niego środkom udało się nam skomunikować 47 miejscowości w Powiecie Myszkowskim. To wyraźnie ukazuje, do ilu mieszkańców jesteśmy w stanie dotrzeć – podkreślił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk podpisał wspólnie z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem umowy dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Cyków-Krusin, przebudowę wiaduktu drogowego w Kotowicach oraz wsparcie w zakresie nowych publicznych linii autobusowych. Jak podkreśla Starosta, dzięki otwarciu 4 nowych linii, udało się skomunikować łącznie 47 miejscowości w powiecie.

Warto powiedzieć o dwóch programach, które tutaj dzisiaj będą miały materializację w postaci podpisanych umów. Z jednej strony to niezmiernie ważny fundusz drogowy. Od 2016 roku ponad pół miliarda zł trafiło na rozwój dróg lokalnych w województwie śląskim. Środki te zostały zainwestowane w rozwój dróg gminnych i powiatowych. Powiat Myszkowski to jest ponad 20 mln zł dotacji rządowych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach tego programu. Dziś można zaobserwować, jak wiele się zmienia. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dróg lokalnych można było przebudować lub wybudować na nowo. Drugą częścią dzisiejszej uroczystości jest umowa w ramach funduszu autobusowego, który ma pomóc w zapewnieniu dostępności komunikacyjnej wielu obszarów. To niesłychany ważny fundusz. Aby gospodarka mogła się rozwijać i można było realizować społeczne aktywności, potrzebna jest sprawna i dobra komunikacja – mówił Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który podziękował Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej i Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Trepce oraz samorządowcom za dobrą współpracę, komunikację i przekazywanie informacji o potrzebach społeczności lokalnej, co determinuje stronę rządową do działania. Jak podkreślił Wojewoda, bez tego takiej współpracy trudno byłoby zbudować odpowiedni program na miarę oczekiwań społecznych.

Dla Powiatu Myszkowskiego pozyskanie środków z programów pomocowych ma ogromne znaczenie. Obok inwestycji drogowych, bardzo ważne jest dla mieszkańców uruchomienie dodatkowych linii autobusowych, co znacznie poprawia komunikację publiczną w całym powiecie.

Obecna na uroczystości Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska podziękowała za wsparcie, z którego najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy gmin w Powiecie Myszkowskim. Podkreśliła znaczącą rolę tego rodzaju inwestycji, w których zauważa się potrzeby lokalne.- Cieszę się razem z mieszkańcami Powiatu Myszkowskiego, że te ważne potrzeby inwestycyjne będą realizowane. Cieszymy się z każdego przedsięwzięcia tego typu, ale warto wspomnieć o moście w Kotowicach. Szczególnie nam na tym zależało, żeby ta inwestycja została sfinalizowana z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dziękuję panu Wojewodzie, że zauważa potrzeby naszego powiatu. Ważne jest także przywracanie ruchu autobusowego, mieszkańcy często informowali o takich potrzebach. Ich zaspokojenie jest możliwe, kiedy umie się współpracować, a przede wszystkim je dostrzegać – powiedziała Europoseł Jadwiga Wiśniewska, zaznaczając, że działania te służą podniesieniu poziomu życia w Powiecie Myszkowskim, oraz że obecnie małe miejscowości mają szanse na rozwój.

Środki na rozwój komunikacji publicznej w Powiecie Myszkowskim to wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Starosta Piotr Kołodziejczyk i Wojewoda Jarosław Wieczorek podpisali umowę dofinansowania w wysokości 837 tys. zł. Dzięki temu Powiat Myszkowski jest obecnie organizatorem 6 linii autobusowych, na których wykonuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej.

Poseł na Sejm Mariusz Trepka wyraził wdzięczność za zauważenie potrzeb Powiatu Myszkowskiego i całego Subregionu Północnego.- Chcemy, aby takie małe miejscowości, gminy jak Koziegłowy, jak Powiat Myszkowski, który nie jest dużym powiatem miały możliwości rozwoju. Pan Wojewoda docenia wnioski składane przez powiat i gminy. Bardzo dziękuję, że tak doniosła uroczystość podpisania umów mogła się tu odbyć – dodał Poseł Mariusz Trepka.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy. Umowy na inwestycje gminne podpisali także przedstawiciele Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka i Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak. W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska i Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka.

Źródło : Powiat Myszkowski