W cyklu „Komentarze i opinie” felieton Radnej Powiatu Myszkowskiego, Pani Zdzisławy Polak, o Żarkach Letnisku i ich większych i mniejszych problemach

Mieszkańcy pytają, kiedy ruszy budowa amfiteatru. Wydaje się, że niebawem, bo pieniądze na budowę w kwocie 150 700 zł są już przyznane przez Urząd Marszałkowski. Istnieją jednak pewne warunki wypłaty tej dotacji. Pierwszy to pozyskanie środków w kwocie 50 tys. zł na tzw. udział własny, a drugi to rozliczenie inwestycji najpóźniej do października 2021 r. I tu pojawia się problem, bo żeby ruszyć z budową, trzeba posiadać środki na koncie Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska. Wykonawca żąda bowiem zaliczki i dokonywania wpłat etapami za wykonane prace. Jedyne wyjście z tej sytuacji to dofinansowanie przez gminę Poraj lub udzielenie pożyczki na ten cel przez gminę, która to pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu budowy amfiteatru. Czekamy więc teraz na ruch naszych włodarzy. Jeśli nie dadzą nam finansowego wsparcia, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przepadnie. Ponadto należy pamiętać, że amfiteatr budowany będzie na działce gminy, dlatego po jego wybudowaniu stanie się własnością gminy.

Kolejna sprawa ważna dla mieszkańców mojej miejscowości to nasza żarecka oczyszczalnia ścieków. Zważywszy na to, że od 6. lat czeka ona na ścieki, koniecznym i bardzo pilnym zadaniem jest wykonanie w roku 2021 chociaż jednego etapu kanalizacji w Żarkach Letnisku, tzn. od ul. Prostej do torów. Na ten cel też jest przyznana dotacja przez Urząd Marszałkowski – ok. 4 mln zł – i czekamy znowu na wkład własny gminy.

Bardzo ważnym i bezkosztowym zadaniem dla gminy Poraj jest uwolnienie rzeki Czarki od wpływających do niej ścieków, a potem dopuszczenie basenu kąpielowego do użytku w sezonie letnim. Niech znikną raz na zawsze z naszego basenu tabliczki o zakazie kąpieli, bo to zakrawa na paranoję – posiadamy basen, w którym nie wolno się kąpać.

Wiele jest także kwestii wymagających dopilnowania, a nie zależących już bezpośrednio od lokalnego, gminnego samorządu. Są to: budowa drogi wojewódzkiej na terenie naszej miejscowości, niedociągnięcia przy budowie przystanku PKP i przejścia pod torami w naszej miejscowości (chociażby brak wiaty osłaniającej wejście do podziemi). Czynię również starania, aby wykonać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w Myszkowie z ul. Koziegłowską (drogą wojewódzką) w celu usprawnienia wjazdu na to bardzo niebezpieczne obecnie skrzyżowanie. Mam nadzieję, że uda się niebawem tę sprawę pomyślnie załatwić.

Na koniec chciałabym też, by czytelnicy wiedzieli, że już latem 2020 roku, kiedy szłam do gminy Poraj ze słynnym „czekiem rządowym” (przekazanie czeków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), miałam nadzieję, że pieniądze te (blisko 600 000 PLN) Rada Gminy Poraj przeznaczy właśnie na tak ważne dla Żarek Letniska inwestycje: basen i amfiteatr.

Zdzisława Polak

.