Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

0
396

1 lipca 2021 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Myszkowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

Z uwagi na fakt, że w Starostwie działa punkt szczepień, spotkanie odbyło się w Urzędzie. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Kołodziejczyk Starosta Myszkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Następnie Komendant Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie insp. mgr Marcin Lemański przedstawił komisji informację dot. bezpieczeństwa na drogach powiatu myszkowskiego oraz informację dotyczącą zabezpieczenia kąpielisk i miejsc wypoczynku letniego na terenie powiatu.


W minionym roku poziom bezpieczeństwa w tych sferach poprawił się w stosunku do lat poprzednich.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie kpt. Mateusz Nocuń zapoznał zebranych z informacją dot. działań KP PSP w sezonie „grzewczym”. Na temat zimowego utrzymania dróg – wraz z omówieniem potrzeb wykonania remontów cząstkowych dróg, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – wypowiedział się Tomasz Michałek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez przedstawicieli policji, straży, szkół i Powiatowego Inspektora Sanitarnego akcji „BEZPIECZNE WAKACJE 2020” Służby nadzorują kąpieliska i zbiorniki wodne, prowadzą rozpoznanie, w jakich miejscach są organizowane zbiorowe wyjazdy. Podejmowane są także działania profilaktyczne i informacyjne.

Radna Powiatu Myszkowskiego Pani Zdzisława Polak poruszyła ważną dla mieszkańców Żarek Letniska ( gmina Poraj ) kwestię zanieczyszczenia basenu kąpielowego w tej miejscowości i w efekcie – jego zamknięcia mimo sezonu wakacyjnego.

Podczas obrad przyjęto sprawozdania z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Piotr Kołodziejczyk – Przewodniczący Komisji, Starosta Myszkowski
Mariusz Morawiec – Wicestarosta Myszkowski
Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa
Dorota Kaim-Hagar – Radna Powiatu Myszkowskiego
Zdzisława Polak – Radna Powiatu Myszkowskiego
insp. Marcin Lemański – Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie

Poza członkami w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, między innymi :
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie Małgorzata Ziernicka-Łubianka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Jakub Grabowski, Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Dyrektor ZS nr 1 Eugeniusz Bugaj, Dyrektor ZS nr 2 Jerzy Bryś, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jacek Trynda, reprezentująca PSSE w Myszkowie Jolanta Gurbała, Zastępca Dyrektora PZD Tomasz Michałek, Zastępca Komendanta PSP kpt. Mateusz Nocuń.

Źródło i zdjęcia : Powiat Myszkowski