Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie – plany na 2021 rok

0
371
KZGM Myszków - remonty na rok 2021

Planowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie remonty do wykonania w 2021 roku obejmą między innymi :

Remonty przewodów kominowych, w miejscach gdzie są one wymagane ( przeglądy techniczne )

Remonty budynków wielorodzinnych oraz budynków garażowych ( także zgodnie z wynikami przeglądów technicznych )

Remont instalacji elektrycznej ul. Kościuszki 6

Remont zbiornika bezodpływowego ul. Kopernika 80a

Remont i malowanie klatek schodowych ul. Szpitalna 13, ul. Okrzei 65, ul. Kopernika 80a,

W większości zasobu mieszkaniowego KZGM w Myszkowie będą tez przeprowadzane, jak co roku , bieżące prace konserwacyjne i utrzymaniowe w postaci usuwania awarii instalacji elektrycznych, wodociągowych, czyszczenie i konserwację kanalizacji sanitarnej, naprawy częściowe instalacji elektrycznych, wymianę tablic licznikowych z uwagi na zły stan techniczny – zagrożenie pożarem itp.

Źródło : KZGM w Myszkowie

Zdjęcie autorstwa drmakete lab z Pexels