KONFERENCJA ,,MOJE SERCE DAŁO CI DOM”

0
255

W związku ze świętem rodzicielstwa zastępczego w Częstochowie zorganizowano konferencję tematyczną, a od 7 do 10 czerwca w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej odbywały się spotkania informacyjne, podczas których zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych. Czeka bowiem na nie wciąż wiele dzieci.

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie ,,Dla Rodziny”. Jego zwieńczeniem była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” zorganizowana w formule online 11 czerwca. Patronat nad konferencją objął prezydent Częstochowy.

– Ta konferencja to zawsze okazja do merytorycznych dyskusji na temat rodzicielstwa zastępczego, ale także możliwość złożenia życzeń wszystkim rodzicom zastępczym – podkreślał uczestniczący w konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To także czas, gdy chcemy wszystkim przypomnieć, jak ważną misję realizują rodzice zastępczy, opiekując się dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Podczas konferencji o radościach i wyzwaniach, jakie stoją przed rodzicem zastępczym, opowiadała jedna z takich mam. Uczestnicy mogli także wysłuchać psycholog pracującej na co dzień z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, a także dowiedzieć się, jakie formalności czekają kandydatki i kandydatów na rodziców zastępczych i w jaki sposób można założyć taką zawodową rodzinę. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Rodzina dla dziecka – dziecko dla rodziny”.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, dla którego nie są biologicznymi rodzicami. System rodzinnej pieczy zastępczej powstał, by zapewnić opiekę i wsparcie tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Pobyt dziecka w pieczy jest czasowy – do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej bądź prawnej.

Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oferowana jest pomoc i wsparcie m.in.: wynagrodzenie, pomoc finansowa, wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, szkolenia.

Wciąż brakuje rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 , 42-217 Częstochowa, tel. 34 372 42 24, strona internetowa www.mops.czestochowa.pl ) lub Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” (ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-202 Częstochowa , tel. 502 985 101, strona internetowa www.dlarodziny.com )

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną. Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 typu rodzinnego. W naszym mieście istnieje też 256 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 370 dzieci (w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka, 179 rodzin zastępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych).

Źródło: MOPS