Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w Kuźnicy Starej i Kuźnicy Folwark

0
308

Wójt Gminy Poraj Zarządzeniem Nr OR.0050.19.2021 z dnia 29 czerwca 2021r. w dniu 01.07.2021r. rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic w miejscowościach Kuźnica Stara i Kuźnica Folwark.

Zgodnie z w/w zrządzeniem uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są właściciele działek położonych w miejscowości Kuźnica Stara i Kużnica Folwark.

Konsultacje potrwają do 31.07.2021r. i odbywają się w formie platformy internetowej – ANKIETA – on-line

Link do zarządzenie Nr OR.0050.19.2021 z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych: https://poraj.bip.net.pl/?a=6878

Szanowni Państwo!!!
Mając na uwadze problemy z rozproszoną zabudową w miejscowościach Kuźnica Stara i Kuźnica Folwark, gdzie miejscowości te przyjęły charakter letniskowy. Wyznaczono dużo dróg wewnętrznych z podziałami na działki rekreacyjne. Spowodowało to chaos w nadawaniu numeracji porządkowej. W podzielonych działkach brakuje już alfabetycznego oznakowania, problem stanowi odszukanie właściwego adresu m.in. służbom ratowniczym, policji straży czy też śmieciarce. Istniejące numery porządkowe nie stanowią spójnego ciągu numerycznego. Można było by mnożyć inne problemy wynikające z brakiem nazewnictwa zatem czas uporządkować ten stan. Ankietę należy wypełnić zgodnie z rejonem położenia swojej działki.