Kwalifikacja wojskowa – obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Must read

W okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
a. mężczyzn urodzonych w 2002 roku,
b. mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
d. kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 944),
e. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast: Poręba i Zawiercie; miast i gmin: Łazy, Pilica, Szczekociny i Ogrodzieniec; gmin: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec – przeprowadzona zostanie w Zawierciu, przy ul. Miodowej 1 (budynek Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja) w okresie od dnia 13 września do dnia 20 października 2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.oo do 17.00.

Tekst obwieszczenia: https://bip.umlazy.finn.pl/res/serwisy/pliki/27387579?version=1.0

red. Bartosz Żołnierczyk

Źródło: http://nowe.lazy.pl/

Foto: Lubelski Urząd Wojewódzki

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły