Lepsza komunikacja! Powstaje związek powiatowo-gminny w powiecie myszkowskim

Must read

Rada Powiatu przyjęła uchwałę o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!”. Jest to wspólna inicjatywa Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka oraz Wójtów i Burmistrzów gmin w Powiecie Myszkowskim.

Związek docelowo będzie wypełniał rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach tworzących sieć komunikacyjną w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na terenie działalności Związku.

Po rejestracji Związku w rejestrze Ministra właściwego do spraw administracji oraz z dniem ogłoszenia Statutu, Związek posiadał będzie osobowość prawną i będzie wykonywał zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rejestracja Związku poprzedzona musi być szeregiem prac proceduralnych, m.in. przyjęciem przez Rady zainteresowanych Gmin i Powiatu uchwał o utworzeniu związku oraz przyjęcia statutu Związku. 

Związek „Jedźmy razem!” równo za rok, 1 stycznia 2023 r. przejmie od starostwa powiatowego zadania organizatora transportu. Związek powiatowo-gminny będzie bezpośrednio odpowiadał za techniczną stronę organizowania komunikacji, w tym wyłanianie operatorów, czy prowadzenie taryfy biletowej. Wszystkie działania jednak będą opierane o bieżące uchwały zrzeszonych samorządów. Taka formuła potrzebna jest m.in. w przypadku partycypacji finansowej w koszach organizowania komunikacji. W tym celu zgodnie ze statutem związku, w kompetencjach zarządu leży m.in. rekomendowanie powiatowi i gminom uchwał, decyzji i stanowisk podejmowanych w celu realizacji zadań związku.

Źródło: https://www.powiatmyszkowski.pl/; https://www.transport-publiczny.pl/

Foto: https://www.powiatmyszkowski.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły