Mieszkańcy ulic Kraszewskiego i Kazimierza Wielkiego w Myszkowie – uwaga !

0
541

Jak informują władze Myszkowa, mieszkańcy ulic Kraszewskiego i Kazimierza Wielkiego mogą uczestniczyć w spotkaniach z projektantami rac remontowych i modernizacyjnych zaplanowanych w rejonie tych ulic.

Przedstawiciele firmy  AK-BUD KONRAD GALANT z Częstochowy, która odpowiedzialna jest za realizację dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas w Myszkowie” odwiedzać będą mieszkańców wspomnianych wyżej ulic. Celem wizyt będzie uzgodnienie i ustalenie lokalizacji sięgaczy do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Jak podaje Gmina Myszków przedstawicieli projektanta należy się spodziewać w poniższych terminach :

21.06.2021 r. – poniedziałek od godz.15.30-19.00 ul. Kraszewskiego
22.06.2021 r. – wtorek od godz.15.30-19.00 ul. Kraszewskiego i ul. Kazimierza Wielkiego
24.06.2021 r. – czwartek od godz.15.30-19.00 ul. Kazimierza Wielkiego

Źródło : Gmina i Miasto Myszków

Zdjęcie autorstwa Ngeow Shen Sin z Pexels