Myszków zyska 798 446 PLN

0
321

Myszków zyskał dofinansowanie w ramach ” Sportowej Polski ” – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Na modernizację bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie, gmina Myszków otrzyma z rządowego programu 798 446 PLN

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Myszków zyskał dofinansowanie w ramach drugiej grupy zadań czyli takich, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Środki pozyskano między innymi dzięki wsparciu i zaangażowaniu Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej