Na Jurze powstaje geopark!

Must read

Krajobrazy Jury determinuje budowa geologiczna zapisana niczym w kamiennej księdze w ścianach nieczynnych kamieniołomów, wyrobisk i odsłonięć. Nie łatwo jest jednak ją czytać. Skąd się wzięły białe skały? Jak powstawały podziemne korytarze jaskiń? Dlaczego woda wypływająca ze źródła gdzieniegdzie znika w ponorach? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w Geoparku Północnej Jury! 

To wyznaczony na terenie siedmiu gmin obszar o szczególnych walorach geologicznych, biologicznych, historycznych oraz archeologicznych. Aktualnie powstaje poświęcony mu przewodnik i mapa geoturystyczna.

Wytyczane są też geoedukacyjne ścieżki tematyczne. „Na tropie jurajskich wapienników” to pierwsza, której tablice właśnie stanęły w terenie. Opowiada ona o starych piecach wapienniczych, ich związku z lokalną geologią oraz historią górniczą i rozwojem przemysłu wapienniczego. Składająca się z ośmiu punktów trasa przebiega praktycznie przez środek geoparku. Pierwszy zlokalizowany jest w Częstochowie na Złotej Górze, a ostatni w Niegowej. Ponadto, w każdej z gmin Geoparku Północnej Jury czekają już na turystów tablice prezentujące mapę obszaru geoparku, jego georóżnorodność i historię geologiczną.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu geoparku oraz opracowań i elementów jego infrastruktury jest zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorami wszystkich tablic są: mgr inż. Monika Krzeczyńska z Muzeum Geologicznego oraz mgr Paweł Woźniak z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB.

Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”.

Jura POLSKĄ MARKĄ TURYSTYCZNĄ:

Tekst i zdjęcia: Państwowy Instytut Geologiczny

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły