Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłosił nabór wniosków w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż udostępnia wnioski w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (IV)”.

Nabór na w/w wnioski rozpocznie się z dniem 15.02.2021 r. Wypełniony wniosek może być przesłany (np. pocztą, dostarczony kurierem) lub złożony osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski złożone przed terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia

Dokładniejsze informacje dostępne pod tym linkiem