Nagroda dla sołectwa Kotowice

0
146
SONY DSC

Inicjatywa pt. Termomodernizacja budynku OSP w Kotowicach wraz z zakupem wyposażenia, Sołectwo Kotowice uzyskała drugie miejsce w konkursie w ramach projektu pt. „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”. Na pierwszym miejscu znalazło się sołectwo Lgota Mokrzesz, a na trzecim Skowronów.

SONY DSC

Nagrodę odebrali sołtys Marek Nowakowski, radny Paweł Labocha oraz burmistrz Klemens Podlejski w trakcje konferencji (31.08.) w Jurajskiej Perle w Żarkach.

Konferencję rozpoczął i prowadził dyrektor biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” Jerzy Motłoch. W trakcie wydarzenia wykłady uwzględniające idee smart villages przeprowadzili prelegenci: Beata Fąfera i Jerzy Motłoch.

Lista laureatów konkursu jest dostępna na pod adresem: http://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/1066

Zdjęcia: PPJ