Od 1 lipca – obowiązkowe deklaracje o źródłach ciepła

0
786

1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – przez internet – jeśli tylko posiadamy profil zaufany albo podpis elektroniczny

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli nasz dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. – na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musimy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można też złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.

Szczegóły na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl

Poniżej przedstawiamy wzory stosownych deklaracji

Źródło : https://zone.gunb.gov.pl/