Ostrzeżenie publiczne – spaghetti scoop

0
287

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu migracji do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu spaghetti scoop

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – T-nylon spaghetti scoop
Numer partii: 750637
Kod kreskowy: 5907558760637
Importer: Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert Jasin, Poznańska 53, 62-020 Swarzędz

Nabierka do spaghetti

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że importer mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów podjął decyzję o wycofaniu również następujących produktów:

  • N.Nylonowa Nabierka do spaghetti czerwona rączka 5907558760460
Nabierka do spaghetti
  • N.Nylonowa Nabierka do spaghetti zielona rączka 5907558760477
Nabierka do spaghetti
  • N.Nylonowa Nabierka do spaghetti fioletowa rączka 5907558760484
Nabierka do spaghetti
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma TADAR poinformowała odbiorców o konieczności wycofania z obrotu przedmiotowych produktów i zobowiązała się do przyjęcia ewentualnych zwrotów oraz przekazania ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Źródło i zdjęcia : GIS