Strona głównaAktualnościKrakówPetycja dotycząca budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem i Skawiną

Petycja dotycząca budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem i Skawiną

Petycja wspomniana w tytule niniejszego artykułu skierowana jest do Ministra Infrastruktury, a jej cel to zwrócenie uwagi na istniejące problemy komunikacyjne na trasie pomiędzy Krakowem i Skawiną. Autorem i koordynatorem całej akcji jest Pan Łukasz Kusak

Autor petycji prosi w niej Ministra Infrastruktury o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji, tj. wybudowania nowego połączenia pomiędzy Krakowem a Skawiną, a dokładnie o budowę bezpośredniego połączenia autostrady A4 (południowej obwodnicy Krakowa) z obwodnicą Skawiny (w ciągu drogi krajowej DK 44).

Takie rozwiązanie pozwoliłoby ominąć wąską ulicę Skotnicką w Sidzinie oraz mogłoby wyeliminować niepotrzebny, a uciążliwy, ruch tranzytowy poruszający się obecnie ulicami Skawiny (ulice Krakowska, Mickiewicza, Piłsudskiego), ulicami Osiedla Tyniec (ulice Bogucianka i Bolesława Śmiałego), Osiedla Opatkowice (Taklińskiego i Petrażyckiego) oraz Sidziny i Kobierzyna (ulice Prażmowskiego, Wrony i Działowskiego).

Zdaniem autorów uczynienie zadość tej petycji leży w interesie publicznym ww. jednostek samorządu terytorialnego, ich mieszkańców oraz wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego.

Droga ta musiałaby powstać na terenie obu gmin, a żadna z nich poza zabezpieczeniem rezerw terenowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na brak środków finansowych, nie planuje budowy takiego połączenia. Dlatego wnioskodawca prosi o pomoc Ministra Infrastruktury, tym bardziej że docelowo to połączenie drogowe również miałoby status drogi krajowej.

Obecnie petycja dostępna jest w internecie na stronie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_do_ministra_infrastruktury_w_sprawie_budowy_nowego_bezporedniego_poczenia_drogowego_pomidzy_krakowem_i_skawin

, jednak z uwagi na chęć dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Małopolski i Śląska, korzystających z tej drogi, autorzy rozpoczęli również zbieranie podpisów w formie tradycyjnej – papierowo.

Popularne