Podsumowanie działań powiatu myszkowskiego w 2021 roku

Must read

Mijający rok był dla Powiatu Myszkowskiego bardzo owocny z uwagi na podjęte inwestycje i zrealizowane przedsięwzięcia.Poniżej wybór ważnych przedsięwzięć w mijającym roku.

Pozyskane środki:

W roku 2020 pozyskano łącznie 37 348 744 zł środków rządowych i unijnych, co było rekordem w całej historii powiatu. W roku 2021 do powiatowego budżetu można dodać kolejne sumy.

 •  15.000.000,00 zł – na ścieżki rowerowe i zakup zeroemisyjnych autobusów (Polski Ład)
 •  6.206.181,30 zł – na remonty i budowy dróg: remont wiaduktu w Kotowicach, przebudowa drogi Cynków-Krusin (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
 •  3.000.000,00 zł dla SP ZOZ na montaż instalacji fotowoltaicznej i przebudowę oraz modernizację centralnej sterylizatorni i laboratorium w Szpitalu Powiatowym (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 •  837.000 zł – otwarcie 2 nowych linii autobusowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)
 •  160.000 – na budowę strzelnicy pneumatycznej (konkurs ofert ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej)

Środki te są lub będą przeznaczone na zadania w zakresie budowy i remontów dróg, inwestycji w sferze ochrony zdrowia i szkolnictwa średniego i działania bieżące. Wszystkie te przedsięwzięcia oznaczają wzrost jakości życia w Powiecie Myszkowskim.

Wiadukt Kotowice

Służba zdrowia:

 •  otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 4.281.585,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł
 •  nowe kardiomonitory – 5 wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń dla Szpitala Powiatowego, przekazanych z Agencji Rezerw Materiałowych
 •  przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej SP ZOZ i montaż instalacji fotowoltaicznej

Transport publiczny:

W dziedzinie transportu Powiat Myszkowski podjął ważne działania:

 •  otwarcie nowych linii komunikacyjnych i skomunikowanie łącznie 47 miejscowości w całym powiecie. Obecnie w Powiecie Myszkowskim działa 6 powiatowych linii autobusowych.
 •  utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku „Jedźmy razem!”, który będzie zarządzał powiatową komunikacją

Inwestycje drogowe:

 •  remont wiaduktu w Kotowicach – wartość zadania 5 886 023,30 zł (inwestycja będzie zakończona w 2022 r)
 •  przebudowa drogi Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej – wartość zadania 2 506 315,31 zł
 •  remont drogi Zaborze-Biskupice – Powiat Myszkowski partycypował w inwestycji w kwocie 127 030 zł.

Ponadto wykonano projekty dokumentacji technicznych na planowane inwestycje: 

 •  przebudowa DP Sokoloniki-Zagórze
 •  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz-Nowa Kuźnica wraz z kanalizacją deszczową 
 •  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koziegłówki-Mysłów-Osiek wraz z kanalizacją deszczową i częściową przebudową nawierzchni (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa drogi powiatowej Postęp-rondo Myszków Mrzygłód na odcinku 8 km (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa skrzyżowania w Mirowie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy

Szkolnictwo:

 •  otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1
 •  remonty bieżące w LO Myszków i ZS w Żarkach
 •  termomodernizacja w ZS nr 2
 •  projekty miękkie dla uczniów Szansa na sukces 
Nowa sala gimnastyczna ZS 1

Imprezy artystyczne:

 •  Nasz Talent – powiatowy festiwal, w którym wystąpili najbardziej utalentowani młodzi wokaliści z Powiatu Myszkowskiego
 •  Dożynki Powiatowe – w tym roku we współpracy z Gminą Koziegłowy
 •  współorganizacja szeregu imprez sportowych i kulturalnych w ramach bieżącego wsparcia

Współpraca z instytucjami i organizacjami:

 • -w ramach corocznego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji 18 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 59.720,00 zł, a także wsparcia 22 podmiotom organizującym wydarzenia sportowo-kulturalno-promocyjne. Z uwagi na pandemię, zakres współpracy był nieco węższy.
 •  Nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach w kontekście organizacji wydarzeń na terenie Powiatu Myszkowskiego
 •  Powiat Myszkowski wziął udział w zbiórce darów na rzecz Kresowian i zebrał podarunki oraz środki pieniężne, które zostały przekazane na Litwę.
 •  Zawarcie porozumienia z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie

Działalność jednostek powiatowych:
Przez cały rok efektywnie funkcjonowały jednostki Powiatu Myszkowskiego – szkoły ponadpodstawowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rodzinny Dom Dziecka.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk o 2021 roku:

– Był to rok nowych przedsięwzięć i decyzji o charakterze strukturalnym, dzięki którym dążyliśmy i dążymy nadal do stałego usprawniania infrastruktury powiatowej z myślą o naszych mieszkańcach. Przede wszystkim, uzyskaliśmy kolejne bardzo wysokie dofinansowania ze środków zarówno unijnych, jak i budżetu państwa (…).

Pod względem inwestycyjnym przed Powiatem Myszkowskim otworzyły się wielkie możliwości. Ważnym dokonaniem w mijającym roku było zawarcie porozumienia z gminami odnośnie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, który przejmie zarządzanie komunikacją publiczną (…).

Wszystko, co robimy jako Powiat Myszkowski, kierunki naszych inwestycji i decyzje wynikają z konieczności trwałej rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury powiatowej. Podejmujemy te działania po to, abyśmy jako mieszkańcy czuli się u siebie dobrze, bezpiecznie i mieli poczucie, że mieszka się tu wygodnie.

Źródło: https://www.powiatmyszkowski.pl/

Foto: https://www.powiatmyszkowski.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły