Podziemni radni w Olkuszu

403

Trwają prace nad „Rewitalizacją kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzeniem multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. W wrześniu olkuscy radni ” zeszli do podziemia ” aby sprawdzić jak przebiegają działania projektowe. Zapraszamy na relacje z te wizyty.

W tej swoistej inspekcji wzięli udział radni z Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Olkusza oraz pozostali radni zainteresowani opisywaną tutaj tematyką. W wizycie studyjnej uczestniczyła także Jolanta Motyczyńska, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych oraz dr hab. Dariusz Rozmus, który działa w zespole inwestora zastępczego. Z zakresem prac wykonanych w budynku dawnego starostwa przy rynku zapoznawała radnych Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Radni oglądali pomieszczenia parteru i piętra dawnego starostwa, gdzie zakończono już układanie posadzek i parkietów, malowanie ścian oraz montaż oświetlenia. Zainteresowanie wzbudzały m.in. odtworzone z pietyzmem zabytkowe piece kaflowe i posadzki. Odwiedzili także pomieszczenia na poddaszu, gdzie powstały pokoje gościnne. Warto dodać, że w budynku dawnego starostwa będą pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami, a także restauracja z wyjściem na ogród, gdzie powstała kameralna scena. Prace budowlane wykonywała na zlecenie władz Olkusza firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych.

Następnie radni zeszli do piwnic starostwa. Tam, założenia scenariusza nowoczesnej wystawy multimedialnej „Górnictwo kruszcowe oraz mennica” przedstawiał dr inż. Grzegorz Augustyn z firmy Signum Project, podwykonawca warszawskiej firmy Trias AVI, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i wykonanie trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach starostwa. Ekspozycja w podziemiach starostwa będzie poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Podczas wizyty, radni mieli okazję zapoznać, się, jaka będzie tematyka i forma ekspozycji w poszczególnych pomieszczeniach piwnic.

Na powstającej wystawie będzie można zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, czy tzw. Pater noster. Będzie też część poświęcona metalurgii, gdzie znajdzie się piec rosztowy, a zwiedzający dowiedzą się więcej o trzech okresach wydobycia i produkcji metali w Olkuszu, czyli ołowiu, srebra i cynku. Osobna część ekspozycji „Srebrny splendor” ma być opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. W ekspozycji zostanie przedstawiona także historia olkuskiej mennicy. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa będą służyły multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.

Następnie radni przeszli do podziemi dawnego ratusza pod rynkiem. Tam, odwiedzając kolejne pomieszczenia, mieli okazję zapoznać, się, jaka będzie tematyka i forma prezentowanych w nich ekspozycji. Podziemna ekspozycja w piwnicach ratusza ma przedstawiać historię Srebrnego Miasta. Jej elementem będzie m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach będzie można także zobaczyć replikę srebrnego „Krzyża gwarków”, który znajduje się w olkuskiej Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła oraz replikę astrolabium – urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji będzie poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Na pewno dużą atrakcją będą liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Prace nad wykonaniem trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach starostwa mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.

Źródło – tekst i fotografie Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu