Polaków nadal ubywa – ostatni dzwonek na podjęcie działań pro-demograficznych

Must read

Projekt Strategii Demograficznej 2040 został ogłoszony w czerwcu. Teraz jest konsultowany z różnymi środowiskami, których działania są bardzo istotne dla jego powodzenia. Dziś Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha spotkała się z samorządowcami w Kielcach i w Lublinie.

Minister Socha w woj. lubelskim

– Od niemal 6 lat rząd prowadzi bardzo intensywną politykę prorodzinną. Dziś jesteśmy na kolejnym etapie rozszerzania wprowadzonych wcześniej instrumentów  mówiła Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha na spotkaniu z samorządowcami woj. świętokrzyskiego w Kielcach.

Więcej działań prorodzinnych

Wiceminister Socha przypomniała, że w najbliższych latach spodziewamy się ujemnego przyrostu naturalnego. Aby przeciwdziałać temu trendowi nie wystarczą realizowane dotąd programy prorodzinne.  – Żeby wyjść z pułapki niskiej dzietności musimy podjąć kompleksową i spójną politykę prodemograficzną i temu właśnie służy Strategia Demograficzna 2040 – mówiła.

Przypomniała, że w dokumencie zdefiniowano 12 najważniejszych obszarów, z czego cztery są kluczowe: mieszkalnictwo, opieka nad małymi dziećmi, elastyczny i stabilny rynek pracy oraz zdrowie – rozumiane jako profilaktyka, opieka nad kobietami w ciąży, opieka okołoporodowa, pediatria i zdrowie prokreacyjne.

Dzięki realizowanemu równolegle Polskiemu Ładowi niektóre rozwiązania są już wdrażane. W obszarze polityki mieszkaniowej to: Mieszkanie bez Wkładu, Rodzinny Bon Mieszkaniowy i Dom bez Formalności. Z kolei Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ułatwi godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, dając rodzicom możliwość wyboru rodzaju sprawowania opieki nad małym dzieckiem.

– Bardzo wiele zależy od wizji i strategii, jakie przyjmą władze lokalne, dlatego rozmawiamy o Strategii z samorządowcami w całej Polsce  podsumowała wiceminister Barbara Socha.

Rada Rodziny też konsultuje

Strategia Demograficzna 2040 powstała w ścisłej współpracy z Radą Rodziny, organem opiniodawczo-doradczym ministra rodziny. – Rozwiązania zaproponowane w Strategii są wynikiem wielu pogłębionych badań – wyjaśniała Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady, która uczestniczyła w spotkaniach konsultacyjnych. Według badań Polacy identyfikują szczęście osobiste ze szczęściem rodzinnym, więc realizacja założeń Strategii będzie odpowiedzią na ich aspiracje i marzenia.

Dorota Bojemska podkreśliła także znaczenie działań lokalnych, projektowanych na miarę potrzeb mieszkańców i realizowanych przez samorządy. Rząd zapewni im finansowe wsparcie np. dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych, czyli dofinansowaniu inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Zdjęcie autorstwa Polesie Toys z Pexels

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły