Polscy policjanci w Chorwacji

0
244

Na mocy zawartego przez Komendanta Głównego Policji porozumienia, jak również zaproszenia skierowanego przez szefa chorwackich policjantów polscy funkcjonariusze w okresie wakacyjnym będą asystować chorwackim kolegom, ale przede wszystkim służyć pomocą polskim turystom, którzy każdego roku licznie odpoczywają na wybrzeżu Adriatyku.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego pod nazwą „Bezpieczne miejsce turystyczne”. Tego rodzaju współpraca jest już nie tylko ugruntowana bo sięga 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca na terenie Chorwacji, ale sukcesywnie się rozwija. W ramach współpracy przez okres dziecięciu lat polska Policja oddelegowała do pełnienia służby na terytorium Republiki Chorwacji 65 funkcjonariuszy, którzy dbali o bezpieczeństwo naszych rodaków licznie wypoczywających w chorwackich kurortach.

Liczba obywateli RP korzystających z wypoczynku na terytorium Republiki Chorwacji w 2019 r. sięgnęła blisko 1 200 000 osób. W roku 2020 Chorwację odwiedziło ponad 700 000 polskich turystów, to nadal jest bardzo duża liczba biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności wywołane pandemią koronawirusa. Trzeba przyznać, że Chorwacja od wielu lat wśród Polaków cieszy się bardzo dużą popularnością przez co znajdujemy się na trzecim miejscu wśród nacji, które najczęściej odwiedzają ten kraj. W bieżącym sezonie letnim z szacunków Ambasady RP w Zagrzebiu można spodziewać się ok. 1 100 000 turystów z Polski chcących spędzić wakacje na chorwackim wybrzeżu Adriatyku.

W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Chorwacji pełnić będzie ośmiu funkcjonariuszy w tym dwie policjantki, reprezentujących garnizony: stołeczny, świętokrzyski, zachodniopomorski, wielkopolski, podlaski, małopolski i śląski.

Pomoc funkcjonariuszy ze swojego kraju, jest bardzo dobrze oceniana przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami danego państwa w którym się przebywa. Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność. Nie mniej jednak, nie można wykluczyć, iż w tak dużej grupie polskich obywateli mogą znaleźć się osoby, które niestety mogą sprawiać problemy i wchodzić w mniejszy bądź większy konflikt z prawem co będzie wymagało interwencji chorwackich służb. Z dotychczasowego doświadczenia wiadomym jest, że obecność polskich funkcjonariuszy w takich sytuacjach jest dla polskich obywateli, jak również służby konsularnej nieoceniona. Podobnie jest gdzie wina polskich obywateli jest sporna, wówczas obecność naszych policjantów ma dodatkowy wymiar, gdyż pozwala neutralizować stresowe sytuacje, ale i zagwarantować bezstronność przedstawicieli Policji chorwackiej.

Podczas pobytu na wakacjach w Republice Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki.

Równie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu, albowiem chwila roztargnienia niestety często kończy się kolizją drogową. Podczas takich sytuacji obecność polskich funkcjonariuszy Policji umożliwia nie tylko sprawne procedowanie sprawy, ale i wielokrotnie zapobiega eskalacji konfliktów pomiędzy stronami zdarzenia.

W latach ubiegłych zdarzało się, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania poza mandatem może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

Polscy policjanci, którzy pełnili ten rodzaj służby podkreślali, że bardzo przyjemnym aspektem służby był entuzjazm obywateli na widok polskiego umundurowanego funkcjonariusza Policji, zaś podczas kontaktów Polacy chętnie nawiązywali konwersacje, podczas których poszukiwali informacji na różne tematy. W przypadku turystów, którzy byli uczestnikami zdarzeń, entuzjazm połączony był z wdzięcznością, że polski policjant reprezentuje ich interes bezpośrednio w miejscu wypoczynku.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych oraz uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z funkcjonariuszami Policji wodnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk.

W ubiegłych latach policjanci otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często nie związane z zadaniami Policji. Prośby te dotyczyły udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, czy też prośby o tłumaczenie w szpitalu i punktach pomocy przedmedycznej.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację.

Bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/chorwacja

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska (Pula)

  • 48 502 – 629 – 353,
  • 48 502 – 630 – 282,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska (Biograd)

  • 48 502 – 631 – 180,
  • 48 502 – 627 – 554,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Makarska)

  • 48 502 – 630 – 957,
  • 48 504 – 212 – 349,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Trogir)

  • 48 502 – 646 – 787,
  • 48 504 – 316 – 014.
    Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na chorwackim wybrzeżu Adriatyku, zaś polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji.

Źródło, tekst i zdjęcia : Biuro Prewencji KGP