Polski Ład – kompendium wiedzy

0
1014

15 maja 2021 rząd ogłosił rozpoczęcie programu Polski Ład – kompleksowej strategii przezwyciężenia skutków pandemii.

Pięć Fundamentów Polskiego Ładu

7 proc. PKB na zdrowie


Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat.
Na zdrowiu się nie oszczędza, a nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację,
nowe kadry i nowoczesne terapie. Termin przyjęcia przez Radę Ministrów: wrzesień 2021

Obniżka podatków dla 18 mln Polaków


Wysoka kwota wolna dla wszystkich pracujących Polaków – 30 tys. PLN. Wprowadzenie
wyższej kwoty wolnej od podatku doprowadzi do wzrostu progresywności klina podatkowego – podatki będą niższe dla osób o niskich i średnich dochodach (18 mln beneficjentów
zmiany), a bardziej sprawiedliwe dla mających wysokie dochody. Kwota wolna w wysokości
30 tys. PLN oznacza brak podatku od płacy minimalnej. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce osiągnie poziom porównywalny do Niemiec, Francji czy Irlandii. Aby zagwarantować
wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie zasad opłacania składek zdrowotnych dla działalności gospodarczych, takich samych jak w przypadku
umów o pracę (liniowo do dochodu).
Termin przyjęcia przez Radę Ministrów: wrzesień 2021 r

Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy


W chwilach kryzysu państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji
obligacji rozwojowych będzie możliwe uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego
funduszu, z którego po ustaniu pandemii sfinansujemy odbudowę i modernizację kraju.
Te środki – oprócz 770 mld PLN w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy – pomogą
w osiągnięciu europejskiego poziomu życia. Fundusz da nie tylko impuls rozwojowy,
ale także zmieni jakość życia mieszkańców małych, średnich i dużych miast.
Termin przyjęcia przez Radę Ministrów: wrzesień 2021 r

Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności


(1) Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania.
Państwo będzie gwarantować do 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa
społecznego, czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie
też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci maksymalnie do poziomu 100 tys. PLN.
(2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.
Termin przyjęcia przez Radę Ministrów: wrzesień 2021

Emerytury bez podatku do 2500 PLN


W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To zmiana podnosząca o nawet 2000
PLN rocznie świadczenia dla 65 proc. emerytów.
Termin przyjęcia przez Radę Ministrów: wrzesień 2021 r.