Potężne kwoty inwestycji dla powiatu myszkowskiego w ciągu ostatnich 5 lat. Budżet o wartości około 1 mld złotych!

Must read

Powiat myszkowski w bieżącym roku realizuje, bądź podejmuje się znaczących dla mieszkańców inwestycji. Ich całkowity koszt na przestrzeni 5 lat wyniósł około 1 mld złotych.

Przedstawiamy wykaz trwających, bądź nowych inwestycji na bieżący rok:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia, lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 006 949 zł;
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Murarska
  i ul. Rymarska, lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 479 628 zł;
 3. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska,
  ul. Letniskowa, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 50 000 zł;
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Kowalska
  i ul. Murarska, lata 2022-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 130 000 zł;
 5. Budowa drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego, rok 2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 320 000 zł;
 6. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie, lata 2010-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 228 291 zł;
 7. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej, lata 2017-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 158 210 zł;
 8. Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa, rok 2022.Koszt realizacji do końca 2022r. – 200 000 zł;
 9. Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej, lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. –
  1 238 726 zł;
 10. Budowa drogi w ul. Ceramicznej – boczna 2022. Koszt realizacji do końca 2022r. –
  50 000 zł;
 11. Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej), lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. –
  1 424 575 zł;
 12. Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej, lata 2019-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 6 703 087 zł;
 13. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. –
  430 000 zł;
 14. Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lata 2015-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 225 841 zł;
 15. Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego , lata 2015-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 3 405 841 zł;
 16. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Miasta Myszkowa, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 230 000 zł;
 17. Rozwój bazy mieszkaniowej – Budowa budynków ul. Millenium 32, lata 2019-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 3 237 939 zł;
 18. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie), lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 538 210 zł;
 19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie, lata 2020-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 100 000 zł;
 20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie, lata 2020-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 700 000 zł;
 21. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
  w Myszkowie, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 450 000 zł;
 22. Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie lata 2020-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 390 000 zł;
 23. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki – zakres I etap + dokumentacja II etap, lata 2004-2025. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 525 517 zł;
 24. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego, lata 2019-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 17 903 994 zł;
 25. Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, lata 2022-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 2 100 000 zł;
 26. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego, rok 2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 300 000 zł;
 27. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków – II etap, lata 2018-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 003 419zł;
 28. Rewitalizacja centrum Myszkowa, lata 2020-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 968 519zł;
 29. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12, lata 2020-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 1 079 136zł;
 30. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap II, lata 2022-2023. Koszt realizacji do końca 2022r. – 2 040 000 zł;
 31. Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych – zadanie w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego, lata 2020-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 6 075 645zł;
 32. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. –
  1 650 000zł;
 33. Termomodernizacja budynku MOSiR , lata 2020-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. – 90 000zł;
 34. Strzelnica pneumatyczna w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
  w Myszkowie, lata 2021-2022. Koszt realizacji do końca 2022r. -520 000zł;

Kolejnymi znaczącymi inwestycjami dla miasta są:

Modernizacja linii kolejowej Częstochowa–Zawiercie o wartości 360 mln zł. Charakterystyka: 10 stacji i przystanków bardziej dostępnych dla pasażerów, 15 przejazdów kolejowo-drogowych z dodatkowymi urządzeniami, 88 km nowych torów, 88 km nowej sieci trakcyjnej, 20 mostów przebudowanych.
Obwodnica Myszkowa otwarta w 2018 roku, koszt: 99 311 231,22 zł;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791. Ponad 24 kilometrowy odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 791 od jej skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1 w Kolonii Poczesnej do skrzyżowania z Drogą Krajową nr 78 w Zawierciu. Zakończenie prac planowane na 31 sierpnia br. Planowany koszt to: 240 milionów 447 tysięcy złotych.

15.000.000,00 zł – na ścieżki rowerowe i zakup zeroemisyjnych autobusów (Polski Ład)

6.206.181,30 zł – na remonty i budowy dróg: remont wiaduktu w Kotowicach, przebudowa drogi Cynków-Krusin (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);

3.000.000,00 zł dla SP ZOZ na montaż instalacji fotowoltaicznej i przebudowę oraz modernizację centralnej sterylizatorni i laboratorium w Szpitalu Powiatowym
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);

837.000 zł – otwarcie 2 nowych linii autobusowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych);

 • otwarcie nowych linii komunikacyjnych i skomunikowanie łącznie 47 miejscowości w całym powiecie. Obecnie w Powiecie Myszkowskim działa 6 powiatowych linii autobusowych;
 • utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku „Jedźmy razem!”, który będzie zarządzał powiatową komunikacją;
 • remont wiaduktu w Kotowicach – wartość zadania 5 886 023,30 zł (inwestycja będzie zakończona w 2022 r);
 • przebudowa drogi Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej – wartość zadania 2 506 315,31 zł;
 • remont drogi Zaborze-Biskupice – Powiat Myszkowski partycypował w inwestycji
  w kwocie 127 030 zł;
 • otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1;
 • remonty bieżące w LO Myszków i ZS w Żarkach;
 • termomodernizacja w ZS nr 2;
 • otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 4.281.585,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł;
 • nowe kardiomonitory – 5 wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń dla Szpitala Powiatowego, przekazanych z Agencji Rezerw Materiałowych;
 • przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej SP ZOZ i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak o rozwoju miasta – TV Orion

red. Bartosz Żołnierczyk
- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły