Powiat Myszkowski będzie miał nowe ścieżki rowerowe

0
504

Wnioski Powiatu Myszkowskiego dotyczące budowy ścieżek pieszo-rowerowych znalazły się na liście rankingowej zadań zgłoszonych w ramach programu zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – WID 2021+. Listę rankingową zaakceptował Zarząd Województwa Śląskiego.

Powiat Myszkowski zamierza wybudować dwa ciągi pieszo-rowerowe, na które zostały złożone stosowne wnioski. W związku z tym złożone zostały wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i znalazły się na liście zadań. Są nimi:

rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pułaskiego wzdłuż drogi nr 793 w Myszkowie;

rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789.

Teraz czas na kolejne etapy prac – przekazanie projektów porozumień i umów w związku z realizacją wymienionych zadań w celu ich uzgodnienia. W najbliższym czasie zostaną one przekazane przez Departament Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Źródło i grafika :Powiat Myszkowski

Zdjęcie autorstwa The Lazy Artist Gallery z Pexels