Strona głównaZdrowieProgram Opaska Telemedyczna

Program Opaska Telemedyczna

Trwa nabór dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do pilotażowego programu opasek telemedycznych dla pacjentów po COVID-19

Obejmie on tysiąc pełnoletnich pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, którzy z tego powodu byli hospitalizowani lub u których stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym. Zainteresowane placówki POZ mogą składać wnioski do 12 sierpnia.

Program zakłada wykorzystanie opasek telemedycznych w warunkach domowych, do stałego pomiaru paramentów życiowych pacjenta, który przechorował COVID-19 oraz zapewnia możliwość zdalnego ich monitorowania.

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ i są zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl.

Dostęp do platformy wymaga założenia konta poprzez profil zaufany. Natomiast do złożenia wniosku należy dodatkowo posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Pytania dotyczące naboru należy kierować na adres opaski@mz.gov.pl.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania puli 1000 opasek przeznaczonych w ramach pilotażu.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń i pod warunkiem dostarczenia formularza zawierającego listę pacjentów spełniających kryteria programu.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają opaski telemedyczne, które następnie udostępnią ozdrowieńcom, w celu ich zdalnego monitorowania.

Do działań finansowanych w ramach grantu należy prowadzenie monitoringu pacjentów używających opasek oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM). Za każdy tydzień monitoringu parametrów życiowych pacjenta placówka otrzyma 100 zł brutto.

Program został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Projekt będzie realizowany w trzech etapach (zakwalifikowanie placówek POZ do programu, wykonywanie świadczeń z wykorzystaniem opasek telemedycznych oraz ewaluacja programu pilotażowego).

Realizacja projektów potrwa 3 miesiące i zakończy się nie później niż 16 listopada 2021 r. Program Opaska Telemedyczna powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.

Funkcjonalność opaski telemedycznej

• Regularny poglądowy pomiar tętna i saturacji – możliwość przesyłu na platformę DOM informacji o przekroczeniu zadeklarowanych poglądowych poziomów tętna i saturacji oraz stały monitoring;

• Jeden duży przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a – możliwość natychmiastowego powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia i bezpieczeństwa;

• Detektor upadku – możliwość automatycznej informacji o wykryciu upadku;

• Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika – identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku;

• Personalny Asystent Głosowy – możliwość informowania użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski;

• Przypomnienie o zażyciu leków – komunikat przypominający o konieczności zażycia leków;

• Czujnik zdjęcia opaski – komunikat przesyłany w przypadku nie noszenia lub nieprawidłowego założenia opaski;

• Łatwość posługiwania się opaską – maksymalnie jeden przycisk na urządzeniu.

Źródło : PAP MediaRoom

Popularne