Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

0
275

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Przekazaliśmy dyrektorom wytyczne, a także pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień. Przeznaczyliśmy 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Na bieżąco monitorujemy sytuację pandemiczną i informujemy o kolejnych działaniach dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Akcję informacyjną powtórzyliśmy 18 sierpnia.

Na początku lipca poinformowaliśmy o działaniach MEiN w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W jego skład wchodzą 4 programy mające na celu pomoc uczniom po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Pod koniec lipca, podczas konferencji prasowej, informowaliśmy również o podejmowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz innymi instytucjami działaniach, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach oświatowych w czasie pandemii. Od początku sierpnia szkoły otrzymują sukcesywnie materiały dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do nauki po wakacjach.

Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. Informację na ten temat można znaleźć w komunikacie.

70 mln zł w 2021 roku na program „Aktywna Tablica”

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. Szkoły mogą składać wnioski do 4 września. W tym roku na ten cel mamy przeznaczonych 70 mln zł. Dodatkowe informacje dotyczące programu

Ponad 100 mln zł na środki bezpieczeństwa dla szkół

Przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł  na środki bezpieczeństwa. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekażemy do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa (stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry, środki do dezynfekcji).

Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

Szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów szkolnych

Od 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

Dodatkowe pakiety edukacyjne dla szkół

W tym tygodniu szkoły otrzymają także dodatkowe pakiety edukacyjne. Będą to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną.

19 i 20 sierpnia przesłaliśmy szkołom i placówkom edukacyjnym pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To również jeden z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do nauki w nowym roku szkolnym. W materiałach znalazły się m.in. informacje dotyczące zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał był poświęcony kwestii obecności rodziców przy szczepieniu dziecka. Szczegółowy komunikat w tej sprawie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

Zakładka na stronie internetowej „Bezpieczny powrót do szkoły”

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat przygotowań do nowego roku szkolnego 2021/2022. Zamieszczamy je na bieżąco na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce. Materiały i informacje można znaleźć również w mediach społecznościowych. Przekazujemy je także bezpośrednio do dyrektorów szkół, kuratorów i samorządów.