Radne sprawdzają szpitale

0
499

Myszkowskie radne powiatowe – panie Zdzisława Polak i Marlena Wiśniewska chcą sprawdzić jakie koszty poniósł szpital w Myszkowie z racji wykonywania usług medycznych dla szpitala w Zawierciu

30 czerwca 2021 roku panie radne złożyły na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Myszkowskiego interpelację dotyczącą kosztów poniósł szpital w Myszkowie z racji wykonywania usług medycznych dla szpitala w Zawierciu. O co dokładnie pytały i dlaczego ? Spójrzmy na samą interpelację :

Jak wyjaśniła naszej redakcji Pani Polak, chodzi o to że poprzednia dyrekcja SPZOZ w Myszkowie zawarła porozumienie z SPZOZ w Zawierciu na wykonywanie usług porodowych i ginekologicznych na czas remontu szpitala w Zawierciu. Postanowiły więc z radną Marleną Wiśniewską sprawdzić, czy i w jakim stopniu zwiększone z tego tytułu koszty obciążyły szpital myszkowski.

Oto odpowiedź, jaką otrzymały autorki interpelacji dnia 9 lipca 2021 roku

Wynika z niej , że dokładne ustalenie wszystkich kosztów jest niemożliwe. Panie radne zapewne nie poprzestaną na tym i będziemy mogli niebawem poinformować naszych czytelników o dalszym ciągu powyższej sprawy

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna dla osób zainteresowanych pod tym linkiem : https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=13844