RADNI MYSZKOWA NIE UCHWALILI BUDŻETU NA 2022 R.

Must read

W myszkowskim magistracie 28 grudnia odbyła się sesja budżetowa, której najważniejszymi punktami, umożliwiającymi realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżące funkcjonowanie miasta były: uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa.

Budżet miasta w projekcie przygotowanym przez Burmistrza Miasta uwzględnia kontynuację zadań rozpoczętych, przyznane dofinansowania, nowe zadania, realizację zadań w jednostkach budżetowych, administracji, szkołach, przedszkolach oraz wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania miasta.

Trudność w planowaniu budżetu polegała głównie na zrównoważeniu dochodów i wydatków bieżących oraz utrzymaniu w ryzach zadłużenia miasta przy realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Perspektywiczne planowanie corocznego budżetu w ciągu ostatnich lat sprawiło, że zadłużenie miasta wzrosło jedynie o 9 mln zł przy inwestycjach zrealizowanych do tej pory za ponad 111 mln zł. Radnym przysługiwało prawo dokonania zmian i wprowadzenia własnych propozycji, nie zwiększając deficytu, mieli również możliwość zaproponowania zmian niosących za sobą zmniejszenie deficytu. Nie zrobili tego, mimo informacji jakie negatywne skutki niesie za sobą nie uchwalenie budżetu. Nic nie dało wymienienie przez burmistrza wszystkich 32 inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r., głosami 16 radnych budżet stracił swoją wagę. Ważne dla mieszkańców zadania, które pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa przepadły głosami 16 radnych. W trakcie sesji ze strony radnych była mowa o consensusie, który jednak w tym przypadku, miałby polegać tylko na wprowadzeniu zadań proponowanych przez 16 radnych, włącznie z obarczeniem burmistrza zadaniem znalezienia źródeł finansowania na te zadania czyli braniem na swoje barki ewentualnego niezadowolenia mieszkańców.

W ciągu ostatnich 11 lat sprawdzał się model rzetelnego przygotowania poszczególnych budżetów, pragmatyzmu ekonomicznego, ciągłości realizacji inwestycji i utrzymywania zadłużenia miasta na bezpiecznym poziomie. Niestety, jak dowodzi tego ostatnia sesja, takie zarządzanie miastem nie znajduje poparcia radnych, przegrywa z życzeniowym podejściem do budżetu i brakiem odpowiedzialności za finanse miasta. Projekt budżetu na 2022 r. mimo ważnych inwestycji i zadań dla mieszkańców nie został uchwalony przy 16 głosach przeciw i 5 głosach za.

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły