Radni Myszkowa zadecydowali o nowych inwestycjach w mieście

251

Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2020 roku, radni podjęli szereg decyzji dotyczących inwestycji na terenie miasta

Myszków, aspirujący do roli regionalnego centrum politycznego, gospodarczego i kulturalnego wymaga wielu inwestycji i wieloletniej koncepcji rozwoju tego ważnego dla Jury Krakowsko – Częstochowskiej ośrodka miejskiego.

Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa radni wprowadzili zmiany w budżecie miasta na rok 2021, będące dobrym krokiem w tym kierunku.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wprowadził poprawkę do projektu Budżetu Miasta Myszkowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myszkowa na lata 2021 – 2032, w której wnioskował o wprowadzenie następujących zmian :

Zmniejszenie z 310 000 złotych na 80 000 zł inwestycji pod nazwą “Budowa drogi w ul.Wąskiej.

Zmniejszenie o 250 tys złotych inwestycji pod nazwą, ,Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej,
Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie.”

Oraz o – i to jest bardzo ważna i dobra wiadomość dla mieszkańców Myszkowa- nowe inwestycje, które można przeprowadzić dzięki powyżej przeprowadzonym korektom planowanego budżetu :

Rewitalizację centrum Myszkowa

Przebudowę ulicy Jagodzińskiej.

Przebudowę ulicy Żelaznej.

Przebudowę ulicy Górniczej.

Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska , Letniskowa

Zwrócić trzeba uwagę na to, że według informacji przez nas uzyskanych, wprowadzone zmiany radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosili po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb mieszkańców Myszkowa. A zmiany te są niezbędnymi dla rozwoju miasta inwestycjami.

Tak głosowali radni nad tą poprawką

Swoje poprawki zgłosili też radni Kluby Radnych Samorządowej Inicjatywy Lewicy. Wnioskowali w nich o zmniejszenie środków na przebudowę drogi gminnej w ul.Porębskiej , oraz na budowę mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie.

Wnioskowano za to o nową inwestycję – budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Poprawka do projektu Budżetu Miasta Myszkowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Myszkowa na lata 2021 – 2032

A tak zagłosowali w tej sprawie radni